Staatssecretaris: tekort aan talent in de regio blijft

dinsdag 9 juli • 0:38 min

Een jaar nadat er is gestart met de Brainport Actieagenda, is er nog steeds een groot tekort aan talent in de regio. Ook blijft het voorzieningenniveau achter.