Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

De Mediawet bepaalt dat publieke lokale omroepen een onafhankelijk orgaan moeten hebben dat het programmabeleid vaststelt en toetst. Dit Programmabeleid Bepalend Orgaan is representatief voor de belangrijkste maatschappelijke stromingen in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre. Het pbo komt tenminste driemaal per jaar bijeen.

Leden

Op dit moment bestaat het pbo van Studio040 (Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving) uit de volgende personen. Zij vertegenwoordigen de volgende stromingen:

  • Jacqueline van Erp (onderwijs)
  • René Wilmink (religieus)
  • Karin Wagt (zorg)
  • Luc Pruijn (maatschappelijk/cultuur)
  • Ayhan Eren (minderheden/maatschappelijk)
  • Henry van Leuken (religieus)
  • Ronald van Litsenburg (maatschappelijk/zorg)
  • Ton Ditewig (minderheden/maatschappelijk)
  • Gerrit Schipper (maatschappelijk)
  • Hans Vermeulen (sport/maatschappelijk)