Bestuur / jaarverslag

De officiële naam van Studio040 is: Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt geleid door drie bestuurders. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Mike Weerts (directeur-voorzitter)
  • Willy Boets (penningmeester)
  • Dirk de Jong (secretaris)

Jaarverslag

Als publieke omroep hecht Studio040 veel waarde aan openheid en transparantie. Ieder jaar publiceren wij een bestuurlijk jaarverslag waarin wij terugblikken op de belangrijkste ontwikkelingen in het voorbije jaar. Hieronder tonen we ook de belangrijkste (financiële) cijfers.

Onze accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt na controle van onze jaarrekening. Daarnaast houden de gemeente Eindhoven en het Commissariaat voor de Media toezicht op onze activiteiten en onze financiën.

Klik hier voor het bestuurlijk jaarverslag 2022 van Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving.

Kerncijfers

Aantal medewerkers in 2022: 10 FTE, plus 5 stagiairs
Aantal vrijwilligers in 2022: 60

Aantal video-items geproduceerd: 1.088 (totaal 2.051 minuten)
Aantal overige televisie-uitzendingen: 79 (totaal 2.257 minuten)

Totale baten: € 943.645,- (2020: € 887.326,-)
Waarvan gemeentelijke bekostiging: € 460.829,- (2020: € 441.417,-)
Resultaat na belastingen: € 55.844,- (2020: € 34.611,-)