advertentie Banner Profile Mekkes

Google streetview

WoensXL in het slop: proef met gratis parkeren

Er komt een proef met gratis parkeren in Winkelcentrum Woensel. Dat heeft wethouder Monique List beloofd.

Veel fracties in de Eindhovense gemeenteraad drongen er dinsdagavond op aan dat er iets moet gebeuren, om WoensXL uit het slop te trekken. Het centrum kampt al meer dan tien jaar met afnemende bezoekersaantallen. Er is steeds meer leegstand en ondernemers mopperen dat de gemeente niets investeert in het centrum. “De situatie is nijpend”, aldus LPF-raadslid Tjerk Langman.

Blauwe zone
Onder meer PvdA, VVD, LPF en ChristenUnie vinden dat de gemeente inderdaad meer moet doen. Zo stellen ze voor om te kijken of gratis parkeren helpt. Volgens de winkeliers blijven veel klanten weg, omdat ze de beurs moeten trekken om de auto kwijt te kunnen. Zo zou er een zogenoemde blauwe zone kunnen komen: de eerste twee uur gratis parkeren. Wethouder List heeft nu gezegd dat ze dit wil onderzoeken. “Maar dit kost wel geld, en dat gat moet uiteindelijk weer worden gedekt”, waarschuwde ze de gemeenteraad.

Veel problemen
Betaald parkeren kan helpen, denken de fracties, maar het is zeker niet dé oplossing. “Het winkelcentrum kampt met veel problemen. Leegstand, achterstallig onderhoud, dalende huurprijzen, overlast van brommer en een versteende openbare ruimte”, zegt Christian van der Krift van de ChristenUnie. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt daarom dat de gemeente aan meer knoppen kan trekken, om de ondernemers te helpen. Zo zouden er meer bomen en struiken moeten komen, nieuw straatmeubilair en meer promotie. “Nu krijgt het centrum veel aandacht, met extra groen en nieuwe stenen. Dat zou voor dit gebied ook mogen”, benadrukt VVD-raadslid Jeroen Dasbach.

Meer horeca en woningen
Daarnaast willen de partijen dat de gemeente meer moeite doet om nieuwe winkelformules te verleiden om zich te vestigen in WoensXL. Hetzelfde doet de gemeente namelijk ook in het centrum. Verder vinden de fracties dat er een plan moet komen om WoensXL ‘toekomstbestendig’ te maken. D66-raadslid Jorien Migchielsen: “Veel inkopen worden tegenwoordig online gedaan. De behoefte van consumenten verandert, en daar moet WoensXL ook op inspelen. Niet alleen winkelen dus, maar bijvoorbeeld ook meer horeca, sportvoorzieningen en woningen.”

Actieplan
Volgens List heeft de gemeente inmiddels het initiatief genomen om te komen tot een actieplan. Experts zijn nu bezig om te kijken hoe het winkelcentrum nieuw leven ingeblazen kan worden. De wethouder bestrijdt het idee dat de gemeente de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad voor WoensXL. “De binnenstad krijgt nu aandacht, omdat er 25 jaar niets is gebeurd. WoensXL is in 2007 nog verbouwd. Ook zijn we voortdurend in gesprek met ondernemers in Woensel, en weten we wat er speelt.”

Laat je reactie achter