Wijk-GGD'ers in Waalre en Veldhoven blijven aan de slag

De pilot in Waalre en Veldhoven waarin twee wijk-GGD’ers eerste hulp bieden aan mensen die onbegrepen gedrag vertonen, gaat door succes verder.

De inzet van de wijk-GGD’ers is in begin 2020 opgestart als een pilot van de gemeenten Waalre en Veldhoven. in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost en de politie. Daarnaast staan de wijk-GGD'ers nauw in contact met verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen, welzijnswerk en buurtpreventie. Uit de tussenevaluatie en de ervaringen van betrokkenen en samenwerkingspartners blijkt de pilot een groot succes te zijn, daarom wordt blijven de wijk-GGD'ers actief.

228 cliënten
In totaal hebben de twee wijk-GGD'ers in 2020 met zo'n 228 cliënten contact gehad, meer dan de helft hiervan was nog niet in de zorg. Beide gemeentes zijn blij met deze uitkomsten.

Tekst gaat verder na de link. 

Creatieve manier tot betere oplossingen
 “We zijn als gemeente heel blij met de inzet van de wijk-GGD’ers", laat Liesbeth Sjouw, wethouder Sociaal Domein en Sport en Cultuur gemeente Waalre weten. "Het gaat om niet alledaagse gevallen die vragen om een andere, bijzondere aanpak. Wijk-GGD’ers Kirsten en Joep handelen vanuit de hulpvraag van de inwoners en niet vanuit de regels. Zo komen zij op een creatieve manier tot betere oplossingen. En dat werkt. Dat heeft de pilot bewezen.”

Mariënne van Dongen-Lamers, wethouder Sociaal Domein gemeente Veldhoven vindt de pilot enorm waardevol voor haar inwoners. “Wat zo mooi is aan het werk van de wijk-GGD’ers: ze zoeken mensen actief op. Ze gaan bijvoorbeeld samen buiten wandelen", laat van Dongen weten. "Vanuit dat contact helpen ze mensen met oplossingen waar de situatie op dat moment om vraagt. Dat is enorm waardevol voor onze inwoners.” 

Laat je reactie achter