Wethouder praat met scholen over verkeer

Wethouder Monique List gaat de komende tijd bij dertien Eindhovense basisscholen langs om te kijken hoe de verkeersveiligheid rond de scholen kan worden verbeterd.
Het gaat dan onder meer om basisscholen De Ontmoeting, De Handreiking, Evangelische Basisschool Online en De Hasselbraam. Dat heeft de wethouder Verkeer dinsdagavond beloofd, na aandringen van een aantal fracties in de gemeenteraad.

CDA, LPF, Ouderen Appèl en ChristenUnie hadden gevraagd om de verkeerssituatie bij scholen onder de loep te nemen. Ook pleitte ChristenUnie ervoor om meer handhavers in te zetten die moeten toezien op foutparkeerders en automobilisten die te hard rijden. Aanleiding voor de oproep is een enquête van Studio040 onder schooldirecteuren en ouderraden. Hieruit blijkt dat veel directeuren de verkeersveiligheid onder de maat vinden. Directies en ouders maken zich zorgen. Verder vindt een meerderheid dat de gemeente te weinig doet om de situatie te verbeteren.

"Teleurstellend"
List: “De uitkomst is teleurstellend. Ik ga met die scholen in gesprek die in de enquête een onvoldoende scoren, met directie en ouderraad. Ook gaan we extra handhaven op de scholen, zodat we chauffeurs aansporen zich veiliger te bewegen in het verkeer.” Met die toezegging waren de partijen tevreden. Wel wil coalitiepartij CDA in tweede helft van het jaar meer duidelijkheid: tot welke maatregelen hebben de gesprekken met de scholen geleid. “Per school moet dan helder zijn welke verkeersacties er genomen moeten worden”, aldus CDA-raadslid Remco van Dooren.


Gedragsverandering
De wethouder benadrukte verder dat de gemeente al het nodige doet, bijvoorbeeld met het instellen van verkeerszones. Dat zijn zones met extra drempels, een adviessnelheid van vijftien kilometer per uur of een zebrapad. Verder wees ze op gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, gemeente en ouders.“Het gaat ook om een gedragsverandering van de ouders. Het is effectief om bijvoorbeeld kinderen de ouders aan te laten spreken op gedrag in het verkeer.”

Ook PvdA en SP delen de zorgen die er bij veel schooldirecteuren en ouders leven. “Er zijn al schoolzones. Maar de gemeente kan verder doorpakken. Door met scholen het gesprek aan te gaan. Ook kan de gemeente aanjagen dat ouders zich meer bewust worden van hun gedrag”, aldus SP-fractievoorzitter Murat Memis.

Vertrouwen
De PvdA ziet dat iets anders. “De school moet de ouders in eerste instantie aanspreken, en de ouders elkaar. Als gemeente kunnen we zorgen dat het veiliger wordt om van en naar school te fietsen. Want dan komen er  wellicht ook minder ouders met de auto”, legt raadslid Jan Hopstaken uit. Henk Jager heeft daar minder vertrouwen in. “Het is een gegeven dat ouders hun kind met de auto naar school brengen. Ze zouden beter de auto een paar straten verderop kunnen neerzetten, en het laatste stukje naar school kunnen lopen.”

advertentie Banner Baskuul Accountants

Lees ook deze artikelen