advertentie Banner Profile Mekkes

Staatsbosbeheer / Erik Schram

Wetenschappelijk onderzoek op de Strabrechtse heide

Staatsbosbeheer is bezig met herstelmaatregelen in het natuurgebied.

Om die herstelwerkzaamheden goed te laten verlopen worden er verschillende onderzoeken gedaan. Verspreid over de heide staan verschillende kratten en ‘wigwams’ die meer informatie moeten geven.


Onderzoeken

Het eerste onderzoek luidt Herstelmaatregelen voor fauna verarmde geplagde droge heide. Voor dat onderzoek wordt er onderzocht hoe een fosfortekort en verzuring van de grond opgelost kan worden. Fosfor zorgt onder andere voor energievoorziening en een goede wortelgroei van de plant.

De zogenoemde ‘wigwams’, die momenteel verspreid op de heide staan, zijn insectenvallen. De vallen zijn zwart met aan de bovenkant een doorschijnende vangpot. De insecten worden naar de vangpot gelokt, omdat in de wigwam dit de enige lichtbron is. Dat wordt gebruikt om te meten hoeveel in de bodem en vegetatie levende vliegen- en muggenlarven aanwezig zijn. De resultaten worden in het laboratorium vergeleken met andere proeflocaties.

In het onderzoek 'Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap' wordt de ontwikkeling vergeleken van de bodem en vegetatie van oude, ongeplagde droge heides. Een laboratoriumexperiment is opgezet met bodemkolommen, waarin gekeken wordt naar de effecten van droogte op de oude heidebodems.

Staatsbosbeheer / Erik Schram

Laat je reactie achter