advertentie Banner Profile Mekkes

Grenscorridor N69

Westparallel voor betere bereikbaarheid Brainport-regio mag er komen

De gemeente Veldhoven kan starten met de aanleg van de Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Woensdag heeft de Raad van State de beroepen tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Er kan nu geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de plannen. De weg moet worden aangelegd om de provincialeweg die door Aalst, Waalre en Valkenswaard heen loopt te ontlasten.

Milieubelangenorganisaties hebben bezwaar tegen het nieuw stuk asfalt. Ze vrezen dat het Leenderbos bijvoorbeeld wordt aangetast door de verhoogde concentratie stikstof als de weg er ligt. De rechter wees dat bezwaar van de hand, omdat de gemeente Veldhoven onderzoek heeft laten doen dat aantoont dat de weg nodig is om verkeersinfarcten in de regio te voorkomen.

'Heel fijn'
'Die beslissing is heel belangrijk voor de bereikbaarheid van de Brainport-regio en van Veldhoven in het bijzonder', zegt wethouder Van den Oever. 'Heel fijn dat we nu verder kunnen gaan werken aan een betere doorstroming van het verkeer naar ons Bedrijventerrein De Run en enkele omliggende toplocaties.'

In 2020 starten de werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting op de rijksweg A67. Daarna wordt het westelijke deel van de Kempenbaan verbeterd. Dat is naar verwachting in 2021.

Laat je reactie achter