Studio040

Werkloosheid neemt af in regio Eindhoven maar corona laat zich voelen

Het aantal WW-uitkeringen dat wordt uitgekeerd in Eindhoven en randgemeenten, is in november teruggelopen in vergelijking met de maand ervoor.

Uit cijfers van het UWV blijkt dat er in november ruim honderd WW-uitkeringen minder werden verstrekt dan in oktober. Een kleine 4300 ten opzichte van een ruime 4400 een maand eerder. Dat is een daling van zo’n drie procent.

In de randgemeenten is eenzelfde trend waarneembaar. Hoewel in die gemeenten het aantal WW-uitkeringen niet om duizenden maar een honderden gaat, is er procentueel een zelfde beweging. In Geldrop-Mierlo, Waalre, Best, Son en Breugel, Valkenswaard, en Veldhoven nam het aantal WW-uitkeringen af met zo’n één tot drie procent.

Alleen in gemeente Nuenen nam het aantal WW-uitkeringen toe met een kleine één procent.

De bijstand
Dezelfde trend is te zien in het aantal bijstandsuitkeringen dat wordt verstrekt in Eindhoven. Dat aantal loopt sinds augustus af. In juli bereikte het aantal bijstandsuitkeringen in Eindhoven zijn hoogtepunt. Ruim 6530 mensen moesten in die maand een beroep doen op de bijstand. In oktober waren dat er zestig minder, zo’n 6470.

Gevolgen corona
De cijfers zijn hoopgevend. Wat de gevolgen voor de werkloosheid zijn van de lockdown die deze week van start ging, is nog onbekend. Duidelijk is wel dat zowel op het aantal WW-uitkeringen als bijstandsuitkeringen de coronacrisis een groot effect heeft. Zo is het aantal WW-uitkeringen in Eindhoven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 13,5 procent hoger.

Ook in de randgemeenten heerst een dergelijk beeld. In Geldrop-Mierlo, Waalre, Nuenen, Best, Son en Breugel, Valkenswaard, en Veldhoven steeg het aantal WW-uitkeringen in een jaar met zo’n 9 procent (Son en Breugel) tot 24 procent (Nuenen).

Het aantal bijstandsuitkeringen in Eindhoven steeg ook over diezelfde periode, zij het aanzienlijk minder. Moesten in oktober 2019 zo’n 6280 mensen een beroep doen op de bijstand, waren dat er oktober dit jaar, zoals gezegd, 6470 – een stijging van zo’n drie procent.

Laat je reactie achter