Studio040 / Michiel Bosgra

Waalre wil verder met plannen voor Ekenrooi-Zuid

Inwoners van Aalst en Waalre kunnen de komende twee weken hun mening geven over de plannen voor het buitengebied van Aalst, waaronder de plannen voor een nieuwe woonwijk ten zuiden van Ekenrooi.

Het afgelopen jaar is een overkoepelend plan gemaakt voor het buitengebied. Daarin staat op welke plekken de natuur beschermd en versterkt moet worden, zoals in het gebied rond De Hut. Ook is vastgelegd waar ruimte is voor woningbouw, bedrijven en recreatie.

De gemeente speelt daarmee in op diverse uitdagingen die ze zien voor de komende twintig jaar, die allemaal ruimte opeisen:

  • natuurontwikkeling en biodiversiteit;
  • klimaatadaptatie;
  • energietransitie;
  • transitie van de landbouw;
  • vraag naar woningen;
  • groei recreatie;
  • verandering mobiliteit en groei economie met nieuwe werklocaties
Ekenrooi-Zuid
De plannen voor een nieuwe woonwijk ten zuiden van Ekenrooi bestaan al langer, maar worden nu dus wel concreter. Het zou gaan om het gebied tussen de huidige bebouwing en het terrein van zorgkwekerij de Pimpernel aan de Achtereindsestraat. Hoe de wijk precies wordt ingevuld, is nog niet vastgesteld. Op dit moment wordt alleen gesproken over de grove indeling. Voordat er daadwerkelijk een wijk wordt aangelegd, moet dat worden uitgewerkt in een bestemmingsplan. Zover is de gemeente nog niet.

Gemeente Waalre

Zonne-energie
In de gebiedsvisie wordt ook aangegeven dat er ruimte is voor een zonnepark, waar een groot aantal zonnepanelen kan worden geplaatst. Zo'n park zou mogelijk zijn in de weilanden bij Achtereind, ten oosten van de rivier de Tongelreep.

De gebiedsvisie is de afgelopen maanden al besproken met een groot aantal belanghebbenden: zowel omwonenden als organisaties die betrokken zijn bij het gebied. Uit die reacties is al gebleken dat het een belangrijke wens is om de natuur zoveel mogelijk te beschermen of zelfs te versterken.

Tot 1 februari kan iedereen reageren op de plannen, die gedetailleerd bekeken kunnen worden op een speciale website van de gemeente. Daarna neemt het college van B&W een definitief besluit. Daarna is er nog een laatste mogelijkheid om formeel bezwaren in te dienen. De gemeenteraad neemt in mei een definitief besluit.

Laat je reactie achter