Larissa Gomes Meyer

Waalre steggelt over opzet voor verzoeningsgesprek

Zelfs over de voorzitter van een debat kan onenigheid ontstaan in Waalre. De nieuwste aflevering van de politieke soap gaat over het vertrouwelijke gemeenteraadsdebat op 31 mei. Waarnemend burgemeester Boelhouwer wil twee gespreksleiders in plaats van één. De raad is faliekant tegen.

Het zou al niet het makkelijkste gesprek worden, tussen de gemeenteraad en de waarnemend burgemeester. Die laatste stuurde begin deze maand een brief naar de Commissaris van de Koning, waarin hij felle kritiek uitte op de gemeenteraad in Waalre. De raad was zeer ontstemd en eiste een gesprek. 

Eén gespreksleider a.u.b.
Wie dat gesprek mag leiden, is onderwerp van nieuw gehakketak. De raad vroeg communicatieadviseur en dagvoorzitter Jos Tielen, die zelf een tijd in Waalre heeft gewoond. Waarnemend burgemeester Boelhouwer stak daar een stokje voor, zo blijkt uit een brief die Studio040 in handen heeft.

De fractievoorzitters van de partijen verwijzen in de brief naar het tegenvoorstel van Boelhouwer om het debat met twee gespreksleiders te voeren in plaats van één. Dat vinden ze ‘niet werkbaar en niet zinvol’. Bovendien had de waarnemend burgemeester in een gesprek op 10 mei juist toegezegd dat de fractievoorzitters een andere gespreksleider mochten voordragen. 

Bestuurslid Studio040
Tielen, die ook in het bestuur zit van Studio040, heeft zich inmiddels teruggetrokken als gespreksleider, zo zegt hij in antwoord op vragen van onze redactie. “Ik wil geen debat leiden als een van de partijen van tevoren twijfelt over mijn integriteit,” zegt hij aan de telefoon. Tielen kreeg de brief van de waarnemend burgemeester zelf ook doorgestuurd van een van de fractievoorzitters. Hij leest eruit voor:

“De heer Tielen [is] iemand die zijn sporen op het gebied van communicatie ruimschoots heeft verdiend en de regio goed kent. Ik heb echter wel mijn bedenkingen bij een presentator/begeleider die nauwe banden onderhoudt met Studio040. Er is met reden gekozen voor een besloten bijeenkomst en ik heb mijn twijfels of een bestuurslid van een lokale omroep in dat geval de meest voor de hand liggende invulling kan geven."

“Desondanks ben ik bereid om over mijn twijfel heen te stappen als er een andere begeleider naast de heer Tielen in de hand wordt genomen voor deze avond. Ik zeg dit ook om de volgende reden: het is altijd goed om iemand met een achtergrond in communicatie mee te laten kijken bij het bestuurlijke proces, alleen zie ik primair een politiek-bestuurlijk probleem waardoor het besturen in Waalre stroef verloopt.”

Besloten debat
Tielen verbaast zich over de verschillende invulling die de raad en de waarnemend burgemeester aan de avond geven. “Ik ben door de gemeenteraad gevraagd om de avond te begeleiden met de opdracht om overeenstemming te bereiken tussen de raad en de heer Boelhouwer.” De waarnemend burgemeester lijkt echter een ander gesprek op het oog te hebben.

In de brief naar de fractievoorzitters verwijst Boelhouwer naar een politiek-bestuurlijk probleem dat hij aan de orde wil stellen met de vertegenwoordigers van de besturen van politieke partijen erbij. Behalve de fractievoorzitters van de partijen en de gemeenteraadsleden zouden er dus ook afgevaardigden uit andere bestuurlijke lagen voor het besloten debat worden uitgenodigd.

De fractievoorzitters gaan evenmin met dit voorstel akkoord, schrijven ze in hun reactie aan de waarnemend burgemeester. Ze gaan nu ‘noodgedwongen op zoek naar een nieuwe gespreksleider’. Rest de vraag wie dat nog aandurft...

Laat je reactie achter