Studio040

Vragen over ingetrokken brandbrief over 'gevaar' Al Fourqaan-moskee

De LPF is niet te spreken over de antwoorden die burgemeester Jorritsma heeft gegeven op vragen over de ingetrokken brandbrief over het "gevaar" van de Al Fourqaan-moskee. Daarom wil de partij opnieuw weten waarom de brief is verscheurd. Als de antwoorden niet naar tevredenheid zijn, dreigt de LPF met vervolgstappen.

Vlak voor het aantreden van burgemeester Jorritsma werd door toenmalig burgemeester Van Gijzel een brandbrief verstuurd naar drie ministeries. Daarin maakte Van Gijzel zijn zorgen kenbaar over de Al Fourqaan-moskee in Woensel. De moskee zou onder meer worden bezocht door mensen die onderwerp zijn van een terrorismeonderzoek, jongeren zouden geronseld worden voor de jihad en het bestuur zou "haatpredikers" uitnodigen. Dit baarde de oud-burgemeester zorgen: ‘We beschouwen de aanwezigheid van een voedingsbodem voor radicalisering als een bedreiging van de veiligheid en samenhang in onze stad en – gezien de intergemeentelijke en internationale context van de stichting en de moskee- als een gevaar voor de democratische rechtsorde in geheel Nederland’.

Ook werd in de brief geklaagd over het functioneren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Eindhoven zou geen steun krijgen van de NCTV bij de aanpak van de moskee. Bovendien zou er geen informatie over de Al Fourqaan-moskee en haar financiering worden gedeeld en afspraken werden steeds afgezegd, aldus Van Gijzel. Vanwege de kritiek op de NCTV zou toenmalig minister Ard van der Steur, onder wiens ministerie de overheidsorganisatie viel, kersverse burgemeester Jorritsma op Prinsjesdag 2016 hebben verzocht de brief in te trekken. Dit verzoek werd ingewilligd door Jorritsma.

Lokroep
Dit werd pas vier jaar later duidelijk nadat BNNVARA een documentairereeks genaamd "Lokroep", gemaakt door Sinan Can, uitzond over de radicale jihad in Nederland. Hierin vertelde de oud-burgemeester onder meer over zijn ervaringen met de Al Fourqaan-moskee en de brandbrief die hij had verstuurd, maar werd ingetrokken. Sindsdien hebben onafhankelijk raadslid Mary-Ann Schreurs en de LPF meerdere keren raadsvragen gesteld aan Jorritsma over de ingetrokken brandbrief. Die heeft de vragen meerdere keren beantwoord, maar niet naar tevredenheid van Lijst Pim Fortuyn. Volgens de fractie heeft de Eindhovense burgemeester gelogen. Hij zou de raad en het college niet hebben geïnformeerd over zijn overleg met de minister en gelogen hebben over wanneer de brief was verscheurd. Dit zou ter plekke zijn gebeurd, claimt de LPF op basis van een informant, en niet enkele weken later. 

Raadsvragen
Daarom heeft de politieke partij opnieuw raadsvragen gesteld. De LPF wil wederom weten waarom de brandbrief is ingetrokken. In een eerdere reactie liet Jorritsma weten dat de brief van tafel is gehaald en in plaats daarvan is overlegd met betrokken overheidsorganisaties hoe dergelijke situaties moeten worden aangepakt. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met het bestuur van de Al Fourqaan-moskee en die worden, volgens de burgemeester, tot op heden goed nageleefd. 

Ook wil de LPF weten waarom Jorritsma, in hun ogen, onjuiste informatie heeft verstrekt en de raadsleden en het college niet heeft ingelicht over het intrekken van de brandbrief. De partij dreigt daarnaast naar de Commissaris van de Koning te stappen om een melding tegen de burgemeester te doen wegens integriteitsschending als zou blijken dat hij geen eerlijk antwoord geeft.

Laat je reactie achter