Henny Master- Regterschot (rechts) Frank van Welie

Vijf Nuenenaren ontvangen lintje

Vijf Nuenenaren hebben een lintje ontvangen van burgemeester Maarten Houben uit naam van Koning Willem-Alexander. Net als vorig jaar kwam burgemeester Houben aan de voordeur langs.

Meindert Mosterman (links) Frank van Welie

Hij kwam nu met Mira en Elise (11). Zij overhandigden de decorandi, de bloemen en de doos met versierselen. Door de coronamaatregelen werd de onderscheiding door een familielid opgespeld.

Meindert Mosterman (63) heeft zich twintig jaar ingezet voor de Vereniging Scouting Rudyard Kipling. Hij gaf advies aan het bestuur en deed onderhoudswerkzaamheden in en om het clubhuis. Daarnaast ontwierp hij het logo van de scouting en fungeerde hij als verhuurcoördinator van het clubhuis. Ook was Mosterman zeven jaar lang begeleider van de jongeren in de leeftijd 15-18 jaar. Naast zijn werkzaamheden bij de scouting is Mosterman sinds 2000 vrijwilliger bij het Oranje Comité Nuenen. Hij ondersteunt de organisatie met de activiteiten en is marktmeester. Mosterman is als lid opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau.

Henny Master- Regterschot (rechts) Frank van Welie

Henny Master- Regterschot (69) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege haar achtjarige voorzitterschap van de De Crijnsschool in Nuenen. Ook wist Master- Regterschot als voorzitter van de Buurtverenging de Vroente de bewoners van de toen nog nieuwe wijk, de Vroente in Nuenen te verbinden. In 1995 richtte ze een jongerensoos ontmoetingsplek op van de Protestantse gemeente Nuenen. Al veertien jaar is Master- Regterschot bestuurlijk adviseur bij Stichting Rising Stars, die tot doel heeft om een betere leefsituatie te creëren voor kinderen met een beperking.

Robert Prast (rechts) Frank van Welie

Robert Prast (74) is dertig jaar vrijwilliger geweest bij de Nederlandse Basketbal Bond in Eindhoven. Hij organiseerde schooltoernooien en was districtsscheidsrechter. Bij voetbalclub RKSV Nuenen is hij al 26 jaar vrijwilliger en ook secretaris geweest. Prast hielp jaren bij Skiclub De Rooi Mutskes. Hier leidde hij de organisatie van programma tot bustransport. Tot op heden is hij secretaris van de Stichting Beheer Onderhoud Sportparken Nuenen. Prast onderhoudt het contact met de verenigingen en het gemeentebestuur. Hij is als lid opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau.

Toos Verbruggen (Links) Frank van Welie

Toos Verbruggen-Nuijts (74) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2004 is Verbruggen-Nuijts oprichter en voorzitter van de Stichting Connected to Namibië. Haar stichting zet projecten op zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen, schoon drinkwater kunnen drinken en goede sanitaire voorzieningen op school hebben. In de scholen is al meer dan €12.000 geïnvesteerd. Inmiddels heeft de stichting op regeringsniveau en bij de plaatselijke bevolking in Namibië een goede naam opgebouwd. Verbruggen-Nuijts draagt zorg voor de werving van sponsoren en het aanvragen van vergunningen. Tevens verzorgt ze de nieuwsbrief en verleent drie maanden per jaar plaatselijke ondersteuning in Namibië.

Toon Rooijackers (rechts)

Toon Rooijackers (76) heeft zich veertien jaar ingezet als bestuurslid en vicevoorzitter bij de Rijvereniging Sint Clemens in Nuenen. Rooijackers was lid van verschillende concourscommissies. Ook was hij veertien jaar betrokken bestuurslid van de Stichting Voedselbank Nuenen. Rooijackers hield zich bezig met de financiën, de sponsoring en de bedrijfshygiëne. Hij onderhandelde vanuit naam van de voedselbank met de gemeente en andere partijen. Rooijackers was daarnaast verantwoordelijk voor de jaarlijks inzamelingactie in de Nuenense supermarkten. Tot op heden is de Nuenenaar lid van VVD Nuenen. Rooijackers is als lid opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau.

Laat je reactie achter