politie

Veel drugswoningen in Geldrop-Mierlo: 'Er moet ook zwart geld verdiend worden'

Woningen die op slot gaan na een drugsvondst. Het was in Geldrop-Mierlo de afgelopen vijf jaar relatief vaak raak. Onder meer in Loeswijk in Mierlo en de Geldropse buurten Braakhuizen en Coevering waren er invallen.

Studio040 vroeg de cijfers op bij de gemeente. Van 2015 tot en met 2019 werden 65 drugspanden gesloten. Daarmee was het in Geldrop-Mierlo bijna anderhalf keer zo vaak raak dan gemiddeld in Nederland, als er naar omvang van de gemeente wordt bekeken. Vooral in de jaren 2016, 2017 en 2018 waren er veel sluitingen. In 2019 zette een daling in, met slechts twee gevallen. Dit jaar loopt de teller weer op. In de eerste zes maanden van dit jaar werden zes woningen op slot gegooid. Het gaat in veruit de meeste gevallen om hennepteelt.

Zwart geld
“Ik bemoei me er niet mee. Laat leven wat er leeft. Er moet ook zwart geld worden verdiend”, zegt een bewoner van de wijk Braakhuizen, waar de politie de afgelopen jaren diverse keer moest ingrijpen. Een bewoonster van de Coevering heeft er meer problemen mee. “Ik zie regelmatig busjes rijden ’s avonds. Dan wordt er gehandeld. En ineens zijn ze ook weer weg. Dat voelt niet goed.”

Zichtbaar
Burgemeester Jos van Bree schrikt niet van de cijfers. “We hebben jaren geleden veel drugspanden gesloten, maar de aantallen zijn flink gedaald. Toch pleegt de politie nagenoeg dezelfde inzet. We pakken nu meer door. We zijn meer zichtbaar in de wijken. Dat zorgt voor een schrikwerking.” Maar de aanpak is breder, zegt hij. “We willen jongeren in de wijken meer weerbaar maken. Voorkomen dat ze drugs gebruiken of verhandelen. We vragen hiervoor aandacht in het onderwijs en via jongerenwerkers.”

Advies
De politie valt na een vermoeden van drugshandel eerst een woning binnen. Daarop volgt een advies richting de gemeente. Van Bree: “Vaak is dat een sluiting van drie of vier maanden. We volgen dat advies in principe op. Wel zijn de verhalen achter zo’n sluiting heel verschillend. Soms zijn er bijvoorbeeld kinderen in het spel. Daarvoor moet dan een goede opvang voor worden geregeld.”

Huur en koop
In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om sociale huurwoningen. Toch geldt er niet een specifieke aanpak voor bepaalde wijken. “Ook in wijken met veel koopwoningen speelt dit probleem. Op plekken waar je het niet zo snel verwacht. We hanteren in principe overal dezelfde aanpak. Zichtbaar zijn in wijk, er goed over communiceren en laten zien dat we ingrijpen.”


Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter