Van onze hoofdredacteur

Hoofdredacteur Michiel Bosgra reageert op de journalistieke keuzes van Studio040.

Journalistiek is keuzes maken. Natuurlijk, iedere journalist streeft ernaar zoveel mogelijk neutraal, objectief en onafhankelijk te zijn. Toch is het mogelijk dat anderen kritiek hebben op onze keuzes, of vragen over onze werkwijze.

Wat mij betreft moeten journalisten anno 2018 toegankelijk en transparant zijn. Als anderen kritiek of vragen hebben, moeten we daarvoor openstaan en erop reageren.

Heeft u opmerkingen over een van onze artikelen of reportages? Vul het reactieformulier op deze website in, of stuur een mail naar michiel.bosgra (at) studio040.nl Als het gaat om journalistieke principes, onze rol in de samenleving of morele dilemma's dan publiceer ik mijn reactie mogelijk ook op deze site, al dan niet geanonimiseerd.


Michiel Bosgra, hoofdredacteur Studio040

advertentie Banner Baskuul Accountants

Lees ook deze artikelen