advertentie Banner Siteli

Letters op gebouw TU/e Studio040

Universiteitsfonds schenkt kwart miljoen aan TU/e-onderzoekers

Universiteitsfonds Eindhoven (UFE), schenkt 250.000 euro aan drie TU/e-onderzoekers, meldt de universiteit.

De wetenschappers doen onderzoek naar snellere en goedkopere detectietechnieken voor het coronavirus en andere (toekomstige) virussen.Het universiteitsfonds krijgt het geld van oud-studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven. Henk Kivits, voorzitter van het fonds, is blij dat met het geld dergelijk onderzoek kan bekostigen. “Een van onze hoofddoelstellingen is om giften van alumni te koppelen aan onderzoeksprojecten op gebied van gezondheid. Zeker nu is er een acute noodzaak om initiatieven tot bloei te laten komen die helpen het coronavirus in te dammen.”

Het fonds vindt het onderzoek van de wetenschappers belangrijk omdat de huidige testtechnologie 'verre van perfect' is. "Er zijn nog geen testen die snel en betrouwbaar uitsluitsel geven of iemand antigenen in zijn bloed heeft, en dus besmet is. Ook is er sterke behoefte aan handzame testen die snel kunnen aantonen of iemand antistoffen in het bloed heeft, en dus besmet is, of is geweest", laat de universiteit weten.

Inzetbaarheid
De resultaten van het onderzoek moet over drie tot zes maanden bekend worden. De technologie wordt volgens de universiteit breed toepasbaar. Zo is de testtechnologie behalve bij het coronavirus ook inzetbaar bij toekomstige pandemieën.

Laat je reactie achter