Trudo

Trudo en MMC gaan samenwerken aan gezondheid inwoners

Het Maxima Medisch Centrum en Trudo gaan samen nieuwe manieren bedenken waarop een bijdrage kan worden geleverd aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners van de Brainport regio Eindhoven. Onderdeel van de samenwerking is onder meer het uitvoeren van pilots in twee wijken en het opzetten van een Experience Center op Strijp-S.

Voor het MMC is de samenwerking met een woningbouwvereniging een logische stap met het oog op de zorg van de toekomst, waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op preventie. "Vitaliteit, preventie en leefstijl vormen steeds meer een speerpunt als het gaat om gezond zijn en gezond blijven. Om kwalitatief de beste en ook betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, willen we als topklinisch ziekenhuis, preventiezorg en een vitale leefstijl onderdeel maken van de zorg van de toekomst. In onze visie is het essentieel om daarbij ook de woon- en leefomgeving van bewoners te betrekken. We moeten zoeken naar manieren om door middel van meer zorg aan huis ziekenhuizen minder te belasten", legt Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van het MMC, uit. 

Bewoners betrekken

Bij de projecten die in september starten, staat medisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve technologie, data, bewustwording en kennis over verandervaardigheden centraal. Doel van de pilots in De Bennekel en Strijp-S en het opzetten van een Experience Center op Strijp-S, is aan de ene kant om aansluiting te zoeken met nieuwe samenwerkingspartners zoals zorg- en welzijnspartijen, verzekeraars en bestaande initiatieven. Aan de andere kant om kennis uit te wisselen met verschillende partijen over vitaliteit en gezondheid van inwoners.

Uiteindelijk willen MMC en Trudo een 'proefwoning' creëren waarin allerlei technologische toepassingen kunnen worden getest en uitgeprobeerd. Die opgedane ervaringen moeten vervolgens toegepast worden in de bouw van nieuwe woningen, zodat preventiezorg en een vitale leefstijl worden gestimuleerd. 

Laat je reactie achter