Studio040 / Michiel Bosgra

Transformatie voor het beekdallandschap

Staatsbosbeheer, waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant gaan aan het werk om het grondwaterpeil in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos te verhogen.

Doel van de werkzaamheden is om de loofbossen en de vochtige heide in het gebied te herstellen. De verwachting is dat de eerste effecten van het natuurherstel dit najaar al zichtbaar worden omdat sommige sloten in het gebied worden gedempt.

Doordat de grond in het gebied vochtiger wordt, gaat er ook een verandering optreden in de vegetatie in het gebied. Zo laat staatsbosbeheer weten dat bomen als Amerikaanse douglassen en eiken zullen verdwijnen omdat deze bomen gebaat zijn bij droge grond. Die bomen worden gekapt en zullen plaatsmaken voor inheemse soorten als de zwarte els, de boswilg en de haagbeuk.

Eerder werd al bekend dat de toenemende droogte zijn weerslag had op het Leenderbos. Onder meer een fijnsparrenbos viel ten prooi aan de droogte.

Laat je reactie achter