Studio040 - Tais da Silva

Toekomst sportcomplex De Bongerd in Breugel onduidelijk

Sportcomplex De Bongerd in Breugel is toe aan vernieuwing. De politiek kan echter nog geen definitieve keuze maken tussen renovatie of nieuwbouw.

Wethouder Jos De Bruin poogde in een gecombineerde commissievergadering Grondgebiedzaken en Burgerzaken de commissieleden te overtuigen dat het plan voor renovatie de beste keuze was voor De Bongerd. Nieuwbouw is volgens onderzoeksbureau Synachris namelijk 1,7 miljoen euro duurder. Zo meldt de MooiSonenBreugelKrant. 

Voorstel te mager
Wethouder De Bruin had twee vertegenwoordigers van onderzoeksbureau Synarchis én een ondersteunende ambtenaar meegenomen voor het debat. Maar ondanks de inbreng van deze deskundige lukte het de wethouder niet om de commissieleden te overtuigen. De commissieleden vonden het voorstel te kiezen inhoudelijk erg mager; er ontbrak nog veel praktische informatie. 

Vernieuwing
Jacqueline Kuipers, beheerder van De Bongerd blijft afwachten. Zij is al blij dat er in ieder geval over vernieuwing wordt gesproken. Want ook al komt de politiek nog niet uit over welke vorm. Er komt een grotere sporthal in De Bongerd zodat er officiële wedstrijden gespeeld kunnen worden.

Besluit

De wethouder begreep de vragen van de commissieleden, maar om de snelheid erin te houden stelde hij voor deze vragen binnen een week naar hem te mailen, zodat hij deze kon beantwoorden voor de komende raadsvergadering. Daardoor zou mogelijk in die raadsvergadering een besluit kunnen worden genomen; een besluit waar de inwoners van Son en Breugel, onder wie veel gebruikers van De Bongerd, al zo lang op wachten. Want waar de politiek wel over eens is, is het feit dat er snelheid gemaakt moet worden met de uitvoering van het plan. De politiek is zich ervan bewust dat het plan om iets te doen aan de huidige situatie van De Bongerd al veel te lang alleen maar een plan is.

Laat je reactie achter