advertentie Banner Profile Mekkes

Studio040

Taskforce moet verkeersproblemen stad aanpakken

Eindhoven stelt een speciale taskforce in om de verkeersproblemen in en rond de stad aan te pakken.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad klaagt al jaren over de slechte bereikbaarheid van de stad. Er zijn veel files, en vooral in de spitsuren staat het vaak muurvast. Volgens het college wordt die overlast de komende jaren alleen maar erger, omdat er volop wordt gebouwd, bijvoorbeeld aan de noordkant van het station en op Strijp-S.

Ambtelijke experts gaan plannen bedenken om de bereikbaarheid, doorstroom van het verkeer en de parkeervoorzieningen te verbeteren. De taskforce ‘Minder Hinder’ gaat het komende jaar aan de slag met kortetermijnoplossingen en maatregelen voor de langere termijn.

Slimme verkeerslichten en pop-up parkeren

Voor de korte termijn wordt gedacht aan betere bebording en afstelling van verkeerslichten tijdens evenementen. Ook verwacht de gemeente dat het instellen van extra pop-up parkeerplaatsen helpt, net als het beter informeren van inwoners via sociale media. Voor de langere termijn staan extra Park and Ride’s, betere parkeervoorzieningen voor fietsers en slimme verkeerslichten op de rondweg op het wensenlijstje. Ook wil de gemeente speciale ‘bouwhubs’ inrichten, zodat automobilisten minder last hebben van vrachtwagens die de bouwterreinen op- en afrijden.

Volgens het stadsbestuur past het instellen van de taskforce ‘Minder Hinder’ binnen de begroting, en hoeft er dus geen extra budget te worden vrijgemaakt.

Laat je reactie achter