Gemeente Waalre

Start realisatie heide verbinding in Waalre

De realisatie van een heide verbinding tussen de droge heideterreinen Meelberg en Meerheide in Waalre start aankomende dinsdag.

Door het ontwikkelen van de heidecorridor wordt onder andere uitwisseling voor de soort levendbarende hagedis mogelijk gemaakt, ontstaat er een heidegebied van ruim 10 hectare waardoor de gebieden minder gevoelig worden voor invloeden van buitenaf en kunnen de geïsoleerde populaties in omvang toenemen en stabiliseren.

De werkzaamheden zullen maximaal vijftien werkdagen duren. Na de inrichting zullen er ook nieuwe informatieborden in het gebied worden geplaatst met informatie over de aanwezige natuur en cultuurhistorie. Tijdens de werkzaamheden zullen er ook bomen gekapt moeten worden. De gemeente Waalre laat weten dat ze  dit gekapte bos elders in de gemeente compenseren. 

Laat je reactie achter