SQ Vision

Start bodemsanering na dump drugsafval bij woonwagenkamp

De gemeente Waalre is gestart met het saneren van de bodem vlakbij het woonwagenkamp aan de Broekweg. De bodem is vervuild omdat hier eerder drugsafval werd gedumpt.

De dump werd eind 2019 ontdekt. Uit onderzoek is gebleken dat de grond schoongemaakt moet worden. Volgens de gemeente is er geen sprake van gezondheidsrisico's of blijvende milieuschade.

Eerder werd duidelijk dat een groep woonwagenbewoners zijn aangewezen als daders van het dumpen van het afval. De gemeente wil de kosten op hen verhalen. Het gaat om drie adressen op het kamp. De rekening van het saneren zou zeker tienduizenden euro’s bedragen.

‘De overtreders zijn in de gelegenheid gesteld om zelf de vervuilde grond te saneren. Dit is niet gebeurd binnen de gestelde termijn. De gemeente voert daarom zelf de sanering uit en gaat de kosten op de overtreders verhalen’, schrijft de gemeente.

Laat je reactie achter