Studio040 / Freek Savenije

Middeleeuwse stadspoort ontdekt op Stratumseind

Bij het archeologisch onderzoek op het Eindhovense Stratumseind zijn de resten gevonden van een middeleeuwse stadspoort en bijbehorende brug.

Het gaat om metselwerk van de oude Stratumse stadspoort. De poort was een van de weinige gebouwen in het middeleeuwse Eindhoven dat van steen was gemaakt. Daarnaast waren alleen het kasteel, de kerk en de twee andere voormalige stadspoorten van steen. De rest van de gebouwen was van hout en leem gemaakt. Er zijn ook houten palen van de oude brug over de voormalige stadsgracht gevonden. Verder zijn er delen van de beschoeiing gevonden. Dit is de bekisting die de gracht op zijn plek hield.

Bodemonderzoek
"De opgravingen zijn belangrijk voor de stad. Het biedt meer kennis over het 14de-eeuwse Eindhoven", zegt gemeentelijk archeoloog Peter de Boer. De gemeente deed bodemonderzoek bij de uitbreiding van het rioolnet. Volgens Europese afspraken moet dan ook worden nagegaan of er archeologische zaken in de grond zouden kunnen zitten. Op het Stratumseind is dat dus het geval. 

Kaart
De stadspoort was alleen bekend van een oude middeleeuwse kaart van Eindhoven. In de jaren vijftig, bij de aanleg van riolering, kwamen archeologen delen van de stadspoort tegen, maar in die tijd werd daar niets mee gedaan. De Boer: "Er is toen bij die vondst niks over opgeschreven. Niet eens een foto gemaakt." 

Monsters
Van het gevonden hout worden monsters genomen. De archeologen onderzoeken vervolgens hoe oud het hout van de brug echt is. Dit gebeurt door middel van het tellen van de jaarringen. Ook zijn er monsters van zaden en stuifmeel uit de voormalige gracht gehaald om te kijken hoe het landschap er vroeger uit heeft gezien.

Technieken
De resten blijven vooralsnog in de grond zitten. Het gat wordt afgedekt met zand en bestrating. De archeologen verwachten dat er in de toekomst ook betere technieken zijn om de poort wellicht naar boven te krijgen. Ze verwachten niet dat de poort beschadigd raakt, als die in de grond blijft zitten.

Laat je reactie achter