Studio040

Stadspolitiek kritisch over uitbreiding museumpark

De Eindhovense gemeenteraad is kritisch op de plannen voor uitbreiding van het prehistorisch dorp. Veel partijen zijn bang dat de vele bezoekers en de extra horeca leidt tot schade aan de groene Genneper Parken.

De lokale politiek boog zich dinsdagavond over de plannen voor Vonk, zoals het nieuwe museumpark moet gaan heten. Het stadsbestuur omarmt de ambitieuze plannen van het museum. Veel omwonenden en natuurclub Trefpunt Groen zijn tegen. Zij vrezen overlast en schade aan de natuur. Ook de Henri van Abbestichting is kritisch.

Geen Stratumseind aan de Dommel

• Bart Habraken, GroenLinks

Een groot deel van de Eindhovense politiek deelt die kritiek. “We willen geen Stratumseind aan de Dommel hebben. Dat is van belang voor omwonenden, maar ook voor de natuur”, zegt Bart Habraken van GroenLinks. Ook het CDA wijst het plan op dit moment af. “Er is een grote impact op de omgeving, met de enorme uitbreiding van de horeca. Er moet eerst duidelijkheid komen over de effecten van het plan voor natuur en buurten.” D66-raadslid Marco van Dorst: “We zijn niet per se tegen een uitbreiding van het museumpark, maar wel tegen onnodige aantasting van de Genneper Parken.

Voorwaarden
Diverse fracties vinden daarom dat er extra voorwaarden moeten komen om uiteindelijk groen licht te geven voor een uitbreiding. Zo zou de horeca beperkt moeten worden, moet de natuur intact blijven en moet er een oplossing komen voor het parkeren in het gebied. Verder vinden veel fracties dat er eerst een goede totaalvisie moet komen voor de Genneper Parken. Met die visie in de hand kan er ook beter worden beoordeeld in hoeverre het museumpark kan uitbreiden.

Vestigingsklimaat
Het stadsbestuur zegt dat er wordt gewerkt aan zo’n totaalvisie voor de Genneper Parken. Burgemeester en wethouders benadrukten eerder al dat Vonk een belangrijke bijdrage levert aan het vestigingsklimaat van de regio. Voor de uitbreiding heeft de stad bijna zeven miljoen euro gekregen van de rijksoverheid.

Laat je reactie achter