Studio040

Stadsbestuur omarmt uitbreiding prehistorisch dorp, natuurclub kritisch

Als het aan het Eindhovense stadsbestuur ligt, kan het prehistorisch dorp uitbreiden op het terrein van autorijschool De Leeuw. Natuurorganisatie Trefpunt Groen en bewoners zijn kritisch over het plan.

Het museum wil flink gaan opschalen, bij voorkeur op het huidige De Leeuw-terrein. Met de uitbreiding moeten er in plaats van 55.000 zo’n 130.000 jaarlijks naar het park komen. Het stadsbestuur omarmt het plan. “Als het gaat om cultuurhistorie is dit een goed plek en van grote waarde voor stad. Het is belangrijk voor het voorzieningenniveau van de regio”, zegt wethouder Monique List.

Voorwaarden
Burgemeester en wethouders stellen voor om de helft van het terrein van de autorijschool beschikbaar te stellen voor het museum. De andere helft wordt dan teruggegeven aan de natuur in de Genneper Parken. Maximaal komt er voor het museumpark dan 3,5 hectare bij. Het stadsbestuur stelt wel een aantal voorwaarden aan de uitbreiding, om het groen en de biodiversiteit in de Genneper Parken zoveel mogelijk te behouden.

Parkeren en horeca
Zo moet er groen bijkomen, onder meer dus om een deel van het De Leeuw-terrein weer te beplanten. Ook de gebouwen die museum Vonk neerzet, moeten duurzaam zijn. Daarnaast mag er maar een evenement per jaar buiten worden gehouden en moet het aantal parkeerplekken bij het museum worden beperkt. Het gebruik van de fiets en de bus, met mogelijk een nieuwe halte, moet worden aangemoedigd. Verder moet de extra horeca die er komt, aan eisen voldoen. Zo mogen de terrassen niet te groot worden, en moet er afspraken komen over openingstijden. “We gaan hierover nog in gesprek met het museum”, licht List toe.

Zorgen
Hoewel de gemeente voorwaarden stelt, zijn Trefpunt Groen en bewoners niet gerustgesteld. “Zeker niet”, zegt Michel Koonen namens buurtvereniging Genneperzijde, de club die al eerder zorgen uitte bij de uitbreiding. “We zien een ambitieus plan. We hebben er geen vertrouwen in dat dit de goede plek is voor een groot museumpark.” Trefpunt Groen maakt zich net als de bewoners zorgen over het verlies aan dieren en planten. “We denken dat dit schade aanricht aan dit groene gebied in de stad”, reageert Bram Meulenbeld van de natuurorganisatie.

Kosten
De gemeente zegt binnenkort met bewoners en Trefpunt Groen om tafel te gaan, om  draagvlak te creëren voor de plannen. De uitbreiding wordt betaald met geld uit de Brainport Regiodeal, bedoeld om het vestigingsklimaat van de regio te versterken. Het gaat dan om een eenmalig bedrag van bijna zeven miljoen euro. Daar komt nog een miljoen euro bij dat het museum uit potjes van fondsen heeft losgeweekt. De gemeente is nog in onderhandeling met De Leeuw. De rijschool staat open voor een verhuizing nabij  Vliegbasis Eindhoven. De gemeente stelt het bedrijf dan schadeloos.

Studio040

Laat je reactie achter