advertentie Banner Siteli

Studio040

Stad stelt paal en perk aan woekerwinsten zorg

De gemeente Eindhoven gaat niet meer in zee met zorginstellingen die forse winsten boeken. Als dat toch gebeurt, dan wil de gemeente contracten kunnen opzeggen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met dit voornemen. Het initiatief kwam van onder meer PvdA, D66, SP, GroenLinks en 50Plus. Wethouder Richters ging er in mee. Wel liet ze weten pas op een later moment te kunnen aangeven hoe hoog de winstpercentages dan maximaal mogen zijn.

Nieuwe regels voor zorgaanbieders
Dinsdagavond debatteerde de gemeenteraad over de voorwaarden voor het inkopen van zorg voor onder meer jongeren en gehandicapten vanaf 2021. Daarin wordt dus vastgelegd welke regels de gemeente stelt aan instellingen die de zorg moeten leveren. In het recente verleden is gebleken dat zorgaanbieders die contracten hadden afgesloten met de gemeente forse winsten maakten, terwijl er niet altijd goede zorg werd geleverd. “Dat moet afgelopen zijn. We willen niet dat het geld belandt bij bestuurders in plaats van mensen die de zorg nodig hebben”, zegt PvdA-raadslid Marjolein Senden.

Geld moet landen bij mensen die zorg nodig hebben, niet bij zorgbestuurders

• Marjolein Senden, raadslid PvdA

"Meer zekerheid voor kinderen in pleeggezinnen"
Bij het opstellen van de nieuwe voorwaarden wil de gemeenteraad dat er ook meer zekerheid wordt geboden aan met name kinderen in Eindhovense pleeggezinnen. Nu moeten deze kinderen vaak noodgedwongen verhuizen, van gezin naar gezin of opvangplek. Met een motie heeft de politiek nu geprobeerd daar een stokje voor te steken. “Dit zijn kwetsbare kinderen, die gestrest raken als de thuissituatie steeds verandert. De gemeente moet samen met jeugdzorgaanbieders tot een plan komen om onnodige verhuizingen te voorkomen”, aldus Murat Memis, fractievoorzitter van de SP.

Die rust moet voortaan ook worden geboden als het gaat om het geven van zorg-indicaties. Nu wordt er ieder jaar opnieuw een indicatie gegeven voor ondersteuning aan kinderen die in pleeggezinnen of gezinshuizen leven. De fracties willen dat dit meerjarig wordt verankerd. Memis: “Hiermee wordt de stress en onzekerheid verminderd.”

Richters kan zich vinden in de wensen van de gemeenteraad, maar kan niets beloven. “Of kinderen vaak moeten verhuizen is uiteindelijk niet aan ons. Dat ligt bij de aanbieders. Maar ik neem het mee in de gesprekken met de zorginstellingen.”

Bij de nieuwe inkoopstrategie wil de gemeente uiteindelijk met minder zorgaanbieders in zee. Zeker als het gaat om complexe zorg, wil het stadsbestuur vooral zaken doen met grotere instellingen. Hiermee wil Richters meer controle krijgen over de verleende zorg. Dan gaat het om de kosten en de kwaliteit van de zorg.

Laat je reactie achter