Gemeente Eindhoven

Sporen van Tachtigjarige Oorlog gevonden onder de Grote Berg

Bij werkzaamheden voor de herinrichting van de Grote Berg, hebben archeologen resten van vestinggrachten uit de middeleeuwen en de Tachtigjarige Oorlog gevonden.

Voorafgaand aan de herinrichting van de Grote Berg is uitgezocht waar eventueel nog archeologische resten te verwachten zijn. Op die plekken wordt bij de graafwerkzaamheden meegekeken door een archeoloog. Stadsarcheoloog Peter de Boer is opgetogen over de vondst. “Het is bekend dat vanaf de middeleeuwen om de stad Eindhoven twee grachten lagen. Van de buitenste gracht hebben we vermoedelijk nu een deel teruggevonden. In 1583 is hier door de Spanjaarden een nieuw vestingwerk aangelegd en daarvan hebben we delen van een driehoekige, uitstekende gracht ontdekt”, zegt De Boer.

“Dit was onderdeel van een zogenaamd bastion. Van deze vestingwerken is een vogelvluchtkaart uit 1585 bekend, maar daarop kunnen we slechts bij benadering zien waar de vestingwerken lagen en hoe groot ze waren. Ook weten we niet hoe de Spanjaarden ze gemaakt hebben. Bij archeologisch onderzoek in de afgelopen 30 jaar zijn op een paar plekken in de stad wel resten van de vestinggracht gevonden, maar nog nooit resten van een bastion. Deze vondst is dus een prachtige aanvulling op onze kennis daarover”, aldus De Boer.

Bij het archeologisch onderzoek werden rijen van houten palen aangetroffen. Die deden dienst als beschoeiing, om te voorkomen dat de walkant in de gracht zakte. Een paal die in zijn geheel werd onderzocht was maar liefst 3.30 meter lang.

In de opvulling van de gracht werden er ook scherven van aardewerk gevonden, zo laat de gemeente weten.. Daardoor wordt ingeschat dat de gracht aan het eind van de 16e eeuw werd opgevuld. Het is volgens de gemeente aannemelijk dat de vestinggracht onderdeel was van de nieuwe stadsverdediging in 1583. In dat jaar werd Eindhoven door oorlogsgeweld met de grond gelijk gemaakt, waarna de Spanjaarden een nieuwe gracht aanlegden. Ook deze inspanning werd een jaar later ongedaan gemaakt door de troepen van Willem van Oranje.

Laat je reactie achter