Studio040 / Tim Vellinger

Deal tussen gemeente Waalre en ontslagen 'lekkende' ambtenaar

De gemeente Waalre heeft een regeling getroffen met de ontslagen ambtenaar die de breuk tussen burgemeester Brenninkmeijer en de Waalrese wethouders uit de doeken deed. Het is niet duidelijk of met de regeling ook de aangifte over lekken door de ambtenaar van tafel is.

De gemeenteraad is via een vertrouwelijke brief over de regeling geïnformeerd. Een woordvoerder van de gemeente kan niet verder op de regeling ingaan. “Er is inderdaad een regeling getroffen. Wij doen geen uitspraken over de inhoud van de regeling. Dat is tussen beide partijen afgesproken”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Belangrijke rol in bestuurscrisis

De ontslagen ambtenaar speelde een belangrijke rol in de bestuurscrisis in Waalre. De ambtenaar kreeg lucht van een plot dat andere ambtenaren en wethouders smeedden tegen toenmalig burgemeester Jan Brenninkmeijer.

De ambtenaar informeerde Brenninkmeijer over het plot dat tegen hem werd gesmeed. Daarop verslechterde de verhoudingen binnen het college en werd duidelijk dat de wethouders en de burgemeester niet meer door één deur konden.

De gemeente schorste de ambtenaar, later deed de nieuwe burgemeester Jan Boelhouwer aangifte tegen de ambtenaar wegens lekken. Lees hier meer over de bestuurscrisis in Waalre in onze reconstructie.

Onduidelijkheid over aangifte

De woordvoerder van de gemeente schrijft in een reactie: “Partijen zijn tijdens de rechtszitting van 16 oktober gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat de weg die zij nu bewandelen, voor beide partijen niets oplevert.”

“De partijen hebben een voor beiden acceptabele regeling getroffen, waarbij aan ieders belang zoveel mogelijk recht is gedaan. Partijen nemen afscheid van elkaar en gaan ieder hun eigen weg”, aldus de gemeente in de schriftelijke verklaring.

Op de vraag of bovenstaande reactie ook betekent dat de aangifte over het lekken van tafel is, zegt de woordvoerder van de gemeente: “Daarvoor kunt u terecht bij justitie.” Het Openbaar Ministerie kon donderdagmiddag niet reageren op vragen hierover.

Laat je reactie achter