Bibliotheek Eindhoven

Rapport: Eindhoven moet fors investeren in zes stadsdeel-bibliotheken

De gemeente Eindhoven moet de komende jaren miljoenen investeren om de bibliotheek in de stad weer toekomstbestendig te maken. Het geld zou grotendeels moeten gaan naar het opzetten van zes stadsdeel-bibliotheken. Dat stelt een groepje experts, dat onderzoek deed naar de bieb in opdracht van de gemeenteraad.

Eind vorig jaar luidde Bibliotheek Eindhoven de noodklok. Volgens de directie krijgt de instelling nu veel te weinig geld om alle taken naar behoren uit te voeren. Naast het uitlenen van boeken gaat het onder meer om de aanpak van  laaggeletterdheid en het voorkomen van eenzaamheid. Volgens de bieb zijn de afgelopen jaren veel kosten opgelopen en is er flink gekort op subsidiebudgetten. De directie voelde zich daarom genoodzaakt het mes te zetten in de personele bezetting en te bezuinigen op activiteiten. 

Noodkreet
De gemeenteraad trok zich de noodkreet aan, en gaf opdracht tot een onafhankelijk onderzoek. Vier experts, onder leiding van oud-wethouder Mary Fiers, bestudeerden het toekomstperspectief van de Eindhovense bieb.

Zes vestigingen, ieder drie ton
Een belangrijk voorstel van de vier experts is om naast de centrale vestiging in de Witte Dame zes stadsdeel-bibliotheken op te zetten. Met de eerste twee zou volgend jaar een start moeten worden gemaakt, de andere vier zouden dan daarna aan de beurt zijn. Volgens de onderzoekscommissie kunnen deze vestigingen helpen bij het tegengaan van laaggeletterdheid en eenzaamheid en het vergroten van digitale vaardigheden van inwoners. Voor elke vestiging zou de gemeente ieder jaar drie ton moeten uittrekken.

Toegankelijk
Zo’n stadsdeel-bibliotheek moet volgens de experts niet hetzelfde worden als de oude wijkvestiging. De commissie ziet meer in een plek waarbij organisaties en bewoners uit het stadsdeel nauw betrokken zijn. Een plek die voor iedereen toegankelijk is en waar uiteenlopende doelgroepen samenkomen voor het opdoen van kennis, informatie of inspiratie. Samen moeten de organisaties werken aan een inhoudelijk programma, waar ook jongeren bij worden betrokken.

De bieb is voor jongeren vrijwel onzichtbaar. Dat vraagt om gerichte actie

• Onderzoekscommissie toekomst Bibliotheek Eindhoven

Innovatie-agenda
Daarnaast willen de experts dat Bibliotheek Eindhoven en de gemeente samen met bedrijven en kennisinstellingen gaan werken aan een innovatie-agenda. 'De steeds veranderende wereld vraagt immers om nieuwe ideeën en ondernemerschap. Die rol is op het lijf geschreven van de bieb’, schrijft de commissie. Vanuit de rijksoverheid is er al een half miljoen uitgetrokken voor negen bibliotheken in de Brainport-regio, onder meer om extra in te zetten op innovatie. Volgens de commissie zou de gemeente hiervoor nog eens twee ton  opzij moeten leggen.

'Meer jongeren bereiken'
Verder denken de experts dat er werk gemaakt moet worden van een jongerenagenda. Hierin zouden ook het Summa College, Fontys en de TU/e een rol moeten krijgen. ‘De bibliotheek is voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar vrijwel onzichtbaar. Dit vraagt om gerichte actie’, aldus de commissie. Om dit goed van de grond te krijgen, denken de experts dat het stadsbestuur hiervoor zeker twee ton moet reserveren. 

Laat je reactie achter