advertentie Banner Siteli

Partnerfonds Brainport Eindhoven Partnerfonds Brainport Eindhoven

PSV en regiobedrijven binden strijd aan met armoede

Het Partnerfonds Brainport Eindhoven heet de goede doelenstichting. Naast PSV doen ook ASML, VDL, High Tech Campus, Philips, Jumbo en Brainport Development mee.

De stichting gaat zich richten op het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals armoede, ongelijke kansen voor kinderen en gebrek aan sociale cohesie.  

Het partnerschap is ontstaan omdat veel mensen voelen, dat ondanks het succes van de Brainport-regio, ze niet meeprofiteren.

"Samen maken we de meest complexe machines en vernieuwende producten die de wereld duurzamer, beter én gezonder maken", zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Maar er zijn mensen in de regio die het sociaal moeilijk hebben en zich niet altijd verbonden voelen met onze regio. Zij profiteren niet mee, terwijl hun omgeving wel verandert. Voor hen is dit fonds bedoeld. Brainport moet van én voor iedereen zijn, want iedereen is Brainport. Daar zetten wij ons graag voor in.”

Schuld en armoede
Het eerste project van de stichting is het oplossen van schulden. "Schulden zijn vaak het begin van een ketenreactie aan problemen in huishoudens, zoals armoede", laat het Partnerfonds weten.

"Alleen in de gemeente Eindhoven zijn al zo'n  3.500 arme mensen met schulden", meldt het fonds. "Deze mensen hebben minder dan 130 procent van het minimumloon te besteden. In de hele Brainport-regio gaat het om 6.000 gezinnen met schulden. Bovendien blijft volgens experts het aantal huishoudens met schulden de komende jaren groeien."

Programma’s die het Partnerfonds een warm hart toedragen kunnen alle 21 regiogemeenten van Brainport Eindhoven bestrijken.

Laat je reactie achter