Studio040

Politiek vierkant achter nieuw plan voor Genneper Parken

De Eindhovense politiek heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met een nieuw inrichtingsplan voor de Genneper Parken. De fracties zijn in grote lijnen enthousiast over het plan.

Wel krijgt wethouder Rik Thijs de opdracht om de mogelijke drukte in het kwetsbare groene gebied in de gaten te houden. 

Zorgen

Diverse partijen zijn bezorgd over een aantal toekomstige ontwikkelingen, die de natuur in het gebied zou kunnen aantasten. Er worden immers meer bezoekers verwacht in de Genneper Parken met de komst van museum Vonk, een hotel in het Clarissenklooster en de nieuwbouw van de Tongelreep. 

'Extra groen'

Thijs heeft daarom beloofd dit extra scherp in de gaten te houden, zodat er geen schade aan de natuur ontstaat. Ook benadrukte hij aan dat er op diverse plekken in de Genneper Parken groen wordt gecreëerd. “We gaan een deel van de parkeerplekken, de gemeentewerf en een straat ontharden. Daarmee wordt het gebied ecologisch gezien alleen maar beter.”

In het nieuwe plan moet het groen in het gebied extra ruimte krijgen. Een voorbeeld hiervan is het sluiten van het voormalige Milieu Educatie Centrum en het afsluiten van de Genneperweg. Thijs: “Er liggen met dit plan 51 projecten waar we uitvoering aan kunnen geven. We gaan grote stappen maken in dit gebied.” 

Betaald parkeren

Een motie van GroenLinks om betaald parkeren in te voeren in het gebied kon op weinig bijval rekenen. De partij denkt het gebied hiermee extra te beschermen. Coalitiegenoten CDA en VVD zien het niet zitten. “Zo wentel je de parkeerproblemen af op buurten rond het park”, aldus VVD-raadslid Ceciel van Bergeijk. Andere fracties wezen er ook op dat buurten moeten kunnen meebeslissen over de invoering van betaald parkeren. 

Laat je reactie achter