Studio040

PlusTeam stopt in Waalre

PlusTeam, de instelling die gaat over specialistische zorg en ondersteuning, stopt haar werkzaamheden in Waalre vanaf 2022.

PlusTeam werkt zowel in Geldrop-Mierlo als in Waalre voor de ondersteuning van specialistische en complexe zorg. Daarmee ondersteunt het in beide gemeenten het Centrum voor Maatsschappelijke Deelname (CMD) in zowel Geldrop-Mierlo als in Waalre.

Omdat het PlusTeam werkt vanuit Geldrop, werd diens taak in Waalre steeds vaker opgepakt door het plaatselijke CMD. Doordat het PlusTeam in Geldrop hoe langer hoe meer werk om handen kreeg, is de stap genomen om de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, stop te zetten. Daarmee blijft de instelling actief in Geldrop-Mierlo maar stopt het in Waalre.

Het tussenliggende jaar wordt gebruikt om alle noodzakelijke kennis over te hevelen naar CMD Waalre. Waalre gaat de complexe en specialistische zorg op een andere manier organiseren.

Laat je reactie achter