Studio040

Plannen in de maak om ledenverlies sportclubs tegen te gaan

De Eindhovense Sportraad en het stadsbestuur gaan kijken wat ze kunnen doen om het verlies aan leden bij sportclubs tegen te gaan. Door de coronacrisis ziet een deel van de verenigingen het ledental slinken.

Burgemeester en wethouders stellen voor om een denktank op te richten, die met ideeën komt om ledenverlies te voorkomen. Ook wordt er gekeken hoe inwoners beter op de hoogte kunnen worden gesteld van wat sportclubs in de stad allemaal te bieden hebben.

Verder wil het stadsbestuur kijken of sportclubs opnieuw financiële hulp moeten krijgen. Vorig jaar werd de huur al meerdere keren kwijtgescholden. Begin dit jaar bekijkt het college of nieuwe lokale steunmaatregelen nodig zijn, om noodlijdende verengingen overeind te houden.

Enquête
Een belangrijke aanleiding om met nieuwe plannen te komen is een enquête die de gemeente hield onder 199 sportclubs. 93 verenigingen reageerden. Hieruit blijkt onder meer dat iets meer dan de helft van de clubs zegt zich zorgen te maken over de gevolgen van de crisis. Verder ziet een derde van de verenigingen dat het ledenaantal is gedaald. Uit een enquête van Studio040 kwamen eerder vergelijkbare conclusies naar voren.

Kwijtschelden huur
Tot nu toe heeft tweederde van de Eindhovense sportverenigingen gebruik gemaakt van lokale en/of landelijke steunmaatregelen. Clubs geven aan dat ze hierin de meeste behoefte hebben aan kwijtschelding of compensatie van huur.

Laat je reactie achter