Stadhuis Eindhoven Studio040 / Alain Heeren

Partijen willen gevolgen weten van nieuw provinciebestuur voor Eindhoven

GroenLinks en PvdA willen van het college weten wat de gevolgen zijn van het nieuwe bestuursakkoord van provincie Noord-Brabant voor gemeente Eindhoven. Dat blijkt uit raadvragen die de partijen stellen.

GroenLinks en de PvdA maken zich zorgen over de gevolgen dat het provinciale bestuursakkoord heeft voor Eindhoven. Dan gaat het vooral om de gemeentelijke infrastructuur van sport en cultuur,  de energietransitie en mobiliteit.

Maar de partijen laten allereerst weten het onbegrijpelijk te vinden dat Forum voor Democratie zitting neemt in het provinciebestuur, door eerdere uitspraken die de partij deed. “Eindhoven wil een inclusieve stad zijn voor iedereen, ongeacht uit welk gezin iemand komt, hoe oud men is, en wat iemands geslacht of culturele achtergrond is”, melden PvdA en GroenLinks.

Daarnaast willen de partijen weten of het gemeentebestuur zich geroepen voelt de provincie ‘scherp te houden’ op het respecteren van het gelijkheidsbeginsel, artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Gevolgen landbouwtransitie en woningbouw
Ook willen de partijen weten of het vertragen van de landbouwtransitie gevolgen heeft voor de woningbouw. Concreet willen PvdA en GroenLinks weten of, wanneer boeren meer stikstof uitstoten, er minder kan stikstof worden uitgestoten in de bouw. Dat zou kunnen betekenen dat er minder snel woningen kunnen worden gebouwd.

Co-financiering
Qua cultuur vragen de partijen zich af wat de gevolgen zijn voor de samenwerking tussen de gemeente en de provincie in de financiering van het Muziekgebouw en design- en technologie-instituut Complex.

Laat je reactie achter