Studio040

Overlast vuurwerk in regio enorm gestegen

Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast in de regio Eindhoven is dit jaar explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Dit jaar kwamen er bij de Eindhovense politieafdeling ruim vierhonderd meldingen binnen. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode, dus tot half november, 152. Het gaat bijna om een verdrievoudiging.

De toename is ook te zien in andere delen van de regio. Zo kwamen in district Helmond, waar ook Geldrop-Mierlo onder valt, meer dan vijfhonderd meldingen binnen. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan in 2019.

Verklaring
De politie spreekt van een ‘extreme stijging’, maar wil de vingers niet branden aan een eenduidige verklaring. “Het is lastig om te verklaren. Wordt er meer afgestookt of wordt er meer gemeld omdat mensen nu meer thuis zitten in verband met alle coronamaatregelen? Of is het een combinatie van factoren? Het blijft gissen naar concrete redenen”, laat een woordvoerder weten.

Verbod
Dit jaar is het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling verboden. Ook het vervoer van vuurwerk wordt aan banden gelegd. Voor de regionale politie geldt de aanpak van vuurwerkoverlast en de handel in vuurwerk op dit moment al een van de prioriteiten. Agenten rijden extra rondjes in de wijken. Ook zijn er meer controles rond de grensstreek. Daar wordt vaker toegezien op het vervoer en de handel in vuurwerk.

Laat je reactie achter