Goederentrein op het spoor Hofstraat Studio040

Ouderen Appèl wil actie tegen grote hoeveelheid giftreinen

Het Ouderen Appèl wil dat er een einde komt aan de grote hoeveelheid goederentreinen die giftige stoffen vervoeren over het spoor van Eindhoven, omdat het gevaarlijk zou zijn en overlast veroorzaakt voor omwonenden. Daarom heeft de politieke partij vragen gesteld aan het College van B&W.

Uit onderzoek van Studio040 bleek vorig jaar dat er op sommige trajecten 3,5 keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen over het regionale spoor reden dan is voorgeschreven. Alleen al in het stadsdeel Tongelre kwamen bijna 18.850 wagons met brandbare stoffen dwars door dichtbebouwd woongebied gereden. Bij het vervoeren van deze vloeistoffen en gassen is er vooral sprake van explosiegevaar en dat baart het Ouderen Appèl zorgen. 

Naar aanleiding van de berichtgeving van Studio040 is dan ook een motie, met steun van DENK, in 2019 ingediend om een einde te maken aan de grote hoeveelheid goederentreinen die door Eindhoven reden. Ook een wethouder en de burgemeester deelden de zorgen van beide politieke partijen en gaven aan dat er regelmatig overlegd werd met de Veiligheidsregio en het ministerie om tot een oplossing te komen. 

Inmiddels zouden er echter vijf keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen rijden dan volgens de overheid veilig is, volgens het Ouderen Appèl. De partij wil dan ook weten wat het college in die tijd heeft gedaan om dit stoppen. Zo stelt het Ouderen Appèl vragen over hoe vaak er overleg is geweest tussen de Eindhovense politiek en het ministerie, welke maatregelen zijn genomen en welke informatie is gedeeld met omwonenden en de raad over de voortgang. 

Laat je reactie achter