Studio040 / Tjeerd Adema

Protest tegen 'machtspolitiek' coalitie Geldrop-Mierlo

Machtspolitiek, eigen belang en het monddood maken van een deel van de gemeenteraad. Dat is de keiharde kritiek van oppositiepartijen Samen, VVD en PvdA richting de coalitie in Geldrop-Mierlo.

De drie fracties roepen coalitiepartijen CDA, DGG, DPM, GroenLinks en D66 in een brief op om een einde te maken aan de 'machtspolitiek en achterkamertjespolitiek'. De pijlen zijn daarbij vooral gericht op DGG, die als hoofdverantwoordelijke wordt gezien voor de ontstane situatie. PvdA, VVD en Samen zeggen zich grote zorgen te maken, en roepen de coalitiefracties op een spoeddebat te houden 'om de ontstane situatie te bespreken en gezamenlijk te verbeteren'.

Hofdael
Druppel volgens de oppositie is het debat over de toekomst van cultureel centrum Hofdael. Van de coalitiepartijen voerde alleen het CDA het woord. De andere coalitiefracties schaarden zich achter hetzelfde standpunt, dat vooraf al was bepaald. Dat standpunt bleek: uitstel van een besluit over Hofdael. De oppositie was juist in de veronderstelling dat er na jaren eindelijk een besluit zou worden genomen over het cultureel centrum. 'De machtspolitiek dook krachtig op en de gemeenteraad werd op deze manier monddood gemaakt. Dat is gelijk de doodsteek voor een goed en open politiek debat', schrijven de drie oppositiepartijen.

De VVD, Samen en PvdA vinden dat in de discussie over Hofdael de coalitie, en met name DGG, te ver is gegaan. En dat dit ten koste is gegaan van alle vrijwilligers en medewerkers die voor het cultureel centrum werken. 'Het lijkt er op deze manier op dat het doordrukken van een eigen politieke opvatting belangrijker is dan het bereiken van het doel waar het over zou moeten gaan', schrijven ze.

'Oppoetsen eigen imago'
Ook op andere dossiers voelt de oppositie zich buitenspel gezet. PvdA, VVD en Samen noemen de invulling van burgerparticipatie in Geldrop-Mierlo, de discussie rond zwembad De Smelen en de aanpak van de tekorten in de zorg. Ook hier wijzen de oppositiefracties naar de coalitie: 'De rol van volksvertegenwoordiging verschuift naar eigenbelang en het oppoetsen van het eigen imago en dat kan niet de bedoeling zijn. Tot slot tast deze machtspolitiek de kijk van onze inwoners ten opzichte van de gemeente aan.'

Laat je reactie achter