advertentie Banner Profile Mekkes

Studio040

Opnieuw veel meer giftreinen door regio Eindhoven dan toegestaan

In en rond Eindhoven zijn het afgelopen jaar veel meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen over het spoor gereden dan toegestaan.

Op diverse trajecten reden er tot 3,5 keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen over het regionale spoor dan is voorgeschreven, blijkt uit nieuwe cijfers van ProRail, opgevraagd door Studio040. Hierbij is ook een stijging te zien ten opzichte van 2017, toen de ‘risicoplafonds’ ook al werden overschreden.

Brandbare stoffen
Vooral als het gaat om brandbare gassen en vloeistoffen reden er tussen Eindhoven en Boxtel, Weert en Venlo teveel ‘risicowagons’. Hetzelfde geldt voor het traject tussen het centrum en stadsdeel Tongelre, waar bijna 18.850 wagons met brandbare stoffen dwars door dichtbebouwd woongebied kwamen. Bij deze gassen en vloeistoffen is er vooral sprake van explosiegevaar, mochten de stoffen uit de wagons komen.

Giftige stoffen
Naast brandbare stoffen kwamen er ook meer wagons met giftige stoffen door de regio dan toegestaan. Het gaat dan om giftige vloeistoffen als acroleïne en acrylnitril. Dat zijn vloeistoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo reden er op meerdere trajecten in en rond de stad bijna 350 wagons met acroleïne, terwijl deze stof hier niet over het spoor mag worden vervoerd. ‘Dit is een schadelijk stof, ook bij lage concentraties. Je kunt dit via de luchtwegen binnen krijgen of op je handen. Het gevolg is dat allerlei functies in je lichaam mogelijk niet meer goed werken’, zegt hoogleraar Toxicologie van Universiteit van Maastricht Aalt Bast.


‘Geen onveilige situatie’
Al jaren zijn er overschrijdingen. Aanleiding hiervoor is het werk aan de Betuweroute voor goederenvervoer. Door de werkzaamheden worden nu veel extra goederentreinen door Brabant geleid. Dus ook vervoer met een risicoprofiel. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd om een overschrijding van de risicoplafonds voor gevaarlijk spoorvervoer toe te staan. ‘Het ministerie checkt of de veiligheid hier in het geding is, maar dat is niet het geval. We hanteren hiervoor een veiligheidsnorm. Aan deze norm is voldaan. Er is geen sprake van onveilige situaties’, laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten.

Noodklok
Eerder dit jaar luidden regiogemeenten al de noodklok. Ze vinden dat staatssecretaris Van Veldhoven te weinig doet aan de vele giftreinen die door de regio rijden. ProRail verwacht vanaf 2020 een verdere toename van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen. Het duurt nog zeker tot 2025 voordat de werkzaamheden aan de Betuweroute in Duitsland klaar zijn. Betrokken organisaties verwachten dat dit wellicht nog veel langer kan gaat duren.


Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter