Ontwikkelaar past woontorens Campinaterrein aan; parkeergarage blijft

Vastgoedontwikkelaar BPD heeft op advies van omwonenden de vijf woontorens die moeten verrijzen op het Campinaterrein, aangepast.

De ontwikkelaar zette deze zomer een enquête gehouden uit bij betrokkenen bij het project. Naar eigen zeggen is daar massaal op gereageerd. Die reacties heeft BPD enkele aanpassingen verricht in het voorlopige ontwerp.

Daar gaat het met name over de woontorens, de staat van het erfgoed en het ‘groen’ op het terrein. “Op basis van de input die we hebben gekregen zijn de posities en hoogtes van de torens aangepast”, laat BPD weten. “De toren die grenst aan de wijk Augustus wordt de laagste toren in het plan. Ook komt er meer variatie in de torens. Ze krijgen meer een eigen identiteit maar blijven alsnog samen een geheel vormen.”

De nieuwe conceptontwerpen van de torens BPD Ontwikkeling BV

Erfgoed
Daarnaast wordt er ook minder veranderd aan het erfgoed. “Op basis van de verkregen input worden de ingrepen verder afgeschaald. Erfgoed krijgt absolute prioriteit en blijft de drager van het plan”, laat BPD weten.

'Voortuin'
Uit de enquête kwam daarnaast naar voren dat er meer behoefte is aan groen, in de vorm van een tuin. “De openbare ruimtes worden daarom nog groener”, zegt BPD. “In veel gevallen wordt het groen als een soort voortuin ter beschikking gesteld aan een coöperatie van bewoners en ondernemers. Daarmee wordt de mogelijkheid voor bewoners om zelf zeggenschap te hebben over de invulling daarvan vergroot.

Parkeergarage blijft
Wat niet veranderd is in de plannen van BPD is de locatie van de parkeergarage aan de Ringweg. “Het verzoek om de positie van de parkeergarage aan de Ringweg aan te passen  kwam naar voren uit de gesprekken met de erfgoedstichtingen”, zegt BPD. “Die positie moet in stand blijven door de belangrijke geluidwerende werking die dit gebouw heeft.”

Het bouwen van de wijk op het Campinaterrein begint in 2021. Op het terrein moeten zo’n 700 woningen komen.

In de zomer hield BPD een bijeenkomst voor omwonenden over de ontwikkeling van het terrein
.

Laat je reactie achter