Bart van Overbeeke Photography

Onderzoek naar verspreiding speekseldruppeltjes door fans tijdens voetbalwedstrijd

Onderzoeker Bert Blocken van de TU/e heeft tijdens de interland tussen Nederland en Letland onderzoek gedaan naar de verspreiding van minuscule speekseldruppeltjes door de 5000 roepende en zingende toeschouwers. Die druppeltjes, ook wel bekend als aerosolen, zouden namelijk een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers van Fieldlab Evenementen een model te ontwikkelen dat de aerosolenconcentraties in stadia kan voorspellen.

Daarom werden in de vakken 114 en 115 meetapparatuur opgesteld. Op 300 posities werden tijdens de wedstrijd de temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2-concentratie en de aerosolenconcentratie bijgehouden. Die laatste wordt gemeten door voortdurend het aantal en de grootte van de druppels die door supporters worden uitgeademd te tellen. Ook werd de windsnelheid en windrichting op diverse plekken in het stadion gemeten. Met twee verschillende ventilatiesystemen werd vervolgens geprobeerd de concentraties naar beneden te brengen. Het ene systeem vóór de rust, en het tweede na de rust.

 “Veel moderne stadions, waaronder de ArenA, zijn relatief gesloten gebouwd, met ronde afgesloten hoeken. Dat is het fijnste voor het comfort van de toeschouwers en voor de akoestiek. Maar daarmee is de ventilatie beperkter", legt onderzoeksleider en TU/e-onderzoeker Blocken uit. 

Daarom werd onderzoek gedaan naar de opbouw van aerosolenconcentraties én maatregelen om die concentraties te te verminderen, bijvoorbeeld door te ventileren.

Vol stadion
Door de TU/e wordt momenteel een groot computermodel van de Arena gebouwd dat de aerosolenconcentraties moet kunnen voorspellen bij 55.000 supporters. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de metingen die afgelopen zaterdag zijn gedaan. Doel is de ventilatie in het stadion optimaliseren, want dit kan helpen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Te denken valt aan ventilatieopeningen op strategische posities of andere ingrepen op basis van het weerbericht en de activiteit in het stadion. Blocken: “Dan kun je bijvoorbeeld denken aan ventilatoren. Maar dat gaan we nog uitgebreid onderzoeken in vervolgstudies.”Laat je reactie achter