Studio040/Alain Heeren

Onderzoek naar racisme en machtsmisbruik op de TU/e

De TU/e gaat een onderzoek laten doen naar racisme, discriminatie en machtsmisbruik op de universiteit. Dat laat het college van bestuur (cvb) weten naar aanleiding van een artikel van Cursor.

In het artikel dat te lezen is op de website van Cursor, komen verschillende mensen aan het woord, zowel studenten als academisch personeel van de universiteit, die racisme en machtsmisbruik door hoogleraren ervaren.

Zo kreeg een onderzoeker van kleur, aan de universiteit van een collega te horen dat ‘hij haar nooit zou respecteren’, ook zei hij haar: “Voel je nou niet verheven, het is niet zo lang geleden dat mijn mensen jouw mensen kochten en verkochten”. Ook werd haar door een groepslid publiekelijk gevraagd hoe ze kon zijn gepromoveerd, omdat ‘hij niet wist dat er scholen waren in de getto’. Wat werd gevolgd door een lachsalvo. Het zijn slechts twee fragmenten uit een reeks ontstellende ontboezemingen.

Daar komt bij dat hetgeen de onderzoeker ervoer, veel vaker wordt ervaren door andere mensen van kleur die werkzaam zijn op de universiteit. Zich daarover uitspreken is moeilijk, omdat de privélevens en carrières van de betrokkenen mogelijk kunnen worden geschaad.

Machtsmisbruik
Uit de verhalenreeks van Cursor komt niet alleen racisme binnen de universiteit aan de orde. Ook zouden er hoogleraren misbruik van hun machtspositie. Zo vertelt een student over een onderzoek voor zijn masterscriptie, dat ‘interessante mogelijkheden’ zou bieden voor het bedrijfsleven. Hoewel er twijfels waren over de conclusies van het onderzoek, werden de resultaten als ‘jackpot’ verkocht door de hoogleraar die zijn studie begeleide. De student werd vervolgens ook niet betrokken voor een beursaanvraag, waarbij zijn scriptie wel als bron werd gebruikt.

Reactie college van bestuur
Het college van bestuur reageert geschokt op de verhalen die Cursor heeft gepubliceerd. “Sociale veiligheid is cruciaal om in een universiteit te kunnen werken en studeren. Als college van bestuur tolereren we geen grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, machtsmisbruik of welke andere vorm van onveiligheid”, schrijft het cvb in een reactie.

“De verhalen die Cursor publiceert gaan over grensoverschrijdend gedrag, gedrag dat we afkeuren. Vooral het persoonlijk ervaren racisme en intimidatie heeft ons diep geschokt. We stellen daarom een onafhankelijk onderzoek in, om feiten helder te krijgen, handelen te beoordelen en verbeteringen te realiseren”, aldus het cvb.

Laat je reactie achter