Studio040

Noodplan voor uitbreiding basisschool Luchen

Er komt een noodplan voor uitbreiding van het basisonderwijs in de Mierlose wijk Luchen. De gemeenteraad heeft maandagavond een motie met die strekking aangenomen.

Er wordt daarbij vooral gekeken naar ’t Schrijverke. Vanwege de groei van nieuwbouwwijk Luchen, barst de basisschool uit haar voegen. Een deel van de leerlingen moet daarom noodgedwongen naar een andere locatie buiten de wijk om onderwijs te volgen.

Het CDA, DGG, D66 en de PvdA vroegen daarom aan het gemeentebestuur om met een noodplan te komen voor uitbreiding. Dat voorstel werd omarmd, door wethouder Rob van Otterdijk en de rest van de gemeenteraad. "Een noodplan is plausibel en reëel. Er liggen al scenario’s klaar. Het is goed om dat uit te werken", aldus Van Otterdijk.

Volgens de officiële regels had ’t Schrijverke tot voor kort nog geen recht op budget voor uitbreiding. De verwachting is dat dit binnenkort wel het geval is. De wijk Luchen groeit immers harder dan verwacht. De politiek vindt daarom dat er nu actie moet worden ondernomen. 

Vorig jaar beloofden burgemeester en wethouders dat er begin dit jaar een huisvestingsplan zou liggen, waarin ook de uitbreiding van het basisonderwijs in Luchen is meegenomen. Maar dat plan ligt er nog steeds niet. De verwachting is dat het plan pas in de zomer wordt gepresenteerd. Het noodplan is bedoeld voor het geval basisscholen in Mierlo de groei aan leerlingen op korte termijn niet meer kunnen opvangen.

Laat je reactie achter