Natuur en weilanden in de omgeving van de Achtereindsestraat Studio040

Nog steeds discussie over nieuw landgoed bij Aalst

Na zes jaar discussie is nog steeds niet zeker of binnenkort eindelijk begonnen kan worden met de aanleg van een natuurgebied én twee villa's bij het nieuwe landgoed Achtervoorde, in het buitengebied ten zuiden van Aalst.

Het plan zorgt al jaren voor discussie omdat zowel voor- als tegenstanders zich roerden. Het plan bestaat uit twee villa's midden in de natuur, en een nieuw natuurgebied dat ook grotendeels toegankelijk wordt voor het publiek. De gemeenteraad heeft dinsdagavond een laatste discussie gevoerd over de kwestie. Over twee weken neemt de raad een besluit, al is nog niet duidelijk hoeveel partijen de plannen steunen.

Twee jaar geleden sprak de gemeenteraad al over het plan van een projectontwikkelaar om op de locatie langs het riviertje de Tongelreep landbouwgrond om te zetten in natuur en landgoed. Bewoners probeerden nog een alternatief plan te lanceren, maar dat kreeg te weinig steun. Het gemeentebestuur steunde het plan voor het landgoed, maar er ontstond discussie over de uitwerking van de plannen in het bestemmingsplan.

Opvallend was dat de provincie vroeg om aanpassing van het plan, om diverse groensingels te verplaatsen naar plaatsen zoals die voorkwamen op kaarten van 1870. Door die aanpassing, moest de hele procedure opnieuw worden doorlopen.

Studio040 / Michiel Bosgra

Dinsdagavond riep natuurbeheerder Mari de Bijl van het Brabants Landschap de gemeenteraad op in te stemmen met de plannen omdat die een belangrijke impuls voor de natuur in het gebied oplevert omdat een verbinding tussen twee natuurzones ontstaat.

Diverse partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast over het plan. Twijfel is er nog bij D66. Volgens fractievoorzitter Floris Schoots is er nog teveel onduidelijkheid over hoe de eigenaar precies wil omgaan met de openstelling voor het publiek. Wel geeft hij aan veel waarde te hechten aan het pleidooi van De Bijl.

Gerard Lammers van ZW14 twijfelt ook nog. Hij vindt de villa's wel erg groot. Ook is er nog onduidelijkheid of de bebouwing gene nadelige invloed heeft op de ondergrondse waterstromen. Hij laat zijn oordeel over het plan afhangen van laatste informatie die wethouder Van Burgsteden nog moet leveren.

Op 21 september probeert de gemeenteraad een definitief besluit te nemen. Daarbij kunnen ook nog wijzigingen in de plannen worden aangebracht.

Laat je reactie achter