Gemeente Waalre

Nieuwe samenstelling gemeenteraad Waalre

De samenstelling van de gemeenteraad Waalre is veranderd. VVD-raadslid Enid Gremmée en PvdA-fractievoorzitter Jan Peter Hazelaar zijn namelijk teruggetreden.

Gremmée legt om gezondheidsredenen haar raadswerk voorgoed neer. Zij wordt opgevolgd door Loek Kruip, voormalig wethouder van de gemeente. 

Hazelaar doet ook om gezondheidsredenen een stapje terug. Dat doet hij tijdelijk. Ger de Winther vervangt hem. Het is nog niet duidelijk wanneer Hazelaar terugkeert.  

Veranderingen ondersteuning fracties
Ook in de ondersteuning van de fracties zijn enkele veranderingen. Tony Liebregts werd op 30 maart verwelkomd als nieuwe fractievertegenwoordiger voor de PvdA. Fractiemedewerkers Gerard van Veen (PvdA) en Eduard Kerssemakers (CDA) beëindigen hun werkzaamheden, omdat beiden naar een andere gemeente verhuizen.

Laat je reactie achter