Gemeente Ehv

Nieuwe regels voor kamerverhuur

Eindhoven scherpt de spelregels aan voor het verhuren van kamers en het splitsen van woningen. Er komt een nieuwe regel waardoor nieuwe kamerverhuur of woningsplitsing niet mag als binnen dertig meter al een bestaande kamerverhuurpand of splitsing is.

Deze nieuwe regel geldt voor de gehele stad, met uitzondering van het centrum. De gemeente kan bij het aanvragen van een vergunning meteen aangeven of de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, binnen een straal van dertig meter staat. De nieuwe regel is per direct van kracht, maar er zit een overgangsregeling op die één jaar duurt. De regel geldt niet voor panden die nog een vergunning nodig hebben als de aanvraag nog tijdens het overgangsjaar wordt ingediend. 

Twee extra buurten op slot
De gemeente heeft twee nieuwe buurten aangewezen waar geen extra kamerverhuur en woningsplitsing helemaal niet meer wordt toegestaan. Daarmee zitten nu zes buurten op slot: Woensel-West, Limbeek-Noord en-Zuid, Bennekel-Oost, Doornakkers-Oost en -West, Hemelrijken en Gildebuurt. De gemeente meent dat de leefbaarheid in deze gebieden al teveel onder druk staat.

"We willen in Eindhoven voldoende gevarieerde woonruimte bieden voor alle doelgroepen”, vertelt wethouder Yasin Torunoglu. “Tegelijk willen we het leefklimaat op peil houden en waar mogelijk verbeteren. We zien in Eindhoven al jaren een toename van kleine en eenpersoonshuishoudens. Verspreid over de hele stad moeten dan ook meer kamers en woningen komen voor die doelgroep. Maar we willen ook waken voor wildgroei. Het nieuwe beleid biedt daarom meer mogelijkheden om illegale verhuur tegen te gaan”, aldus Torunoglu.

Laat je reactie achter