Netwerk voor meten luchtkwaliteit regio grotendeels klaar

Het netwerk voor het meten van de luchtkwaliteit in de regio Eindhoven is grotendeels uitgerold.

Er hangen nu 42 meetboxen, verspreid over Zuidoost-Brabant. De meeste hebben in Eindhoven een plekje, maar ook onder meer Eerstel, Mierlo en Best zijn voorzien van een kastje. In Deurne, Asten en Valkenswaard staan meetpunten nog in de planning. 

Met het zogenoemde Regionaal Meetnet willen regiogemeenten en provincie de luchtkwaliteit beter in beeld krijgen. Tot nog toe werd dat volgens de gemeenten onvoldoende bijgehouden. Aan het project doen naast overheden ook de GGD, TNO en de Universiteit Utrecht mee.

De meetkasten gaan de stikstofdioxide en fijnstof in de lucht meten. De kennis kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een meer gezonde samenleving. De focus ligt in het stedelijk gebied, dus Eindhoven en randgemeenten plus Helmond. Daarnaast worden de gebieden rond de luchthaven en de veehouderijen gecontroleerd. De data zijn straks openbaar. 

Volgens de deelnemende organisaties leidt een verslechterde luchtkwaliteit tot gezondheidsrisico’s, zoals longklachten, hart- en vaatziekten en kanker. Vooral kinderen, ouderen en zieken lopen extra risico’s.

Laat je reactie achter