advertentie Banner Siteli

TU/e TU/e / Bart van Overbeeke Fotografie

Nauwere samenwerking universiteit en Fontys

De Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen gaan nauwer samenwerken. De onderwijs instellingen willen daarmee een optimale opleiding bieden voor de studenten, "met minimale uitval van bètatalent."

De voorzitters van Fontys Hogescholen en de TU/e hebben maandag een samenwerkingsconvenant getekend. Dit alles in aanwezigheid van de minister Van Engelshoven (Onderwijs) die op werk bezoek was.

De technische opleidingen van Fontys zitten al op de TU/e-campus. Nu gaan de universiteit en de hogeschool ook de werving en  onderlinge doorstroom afstemmen op elkaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan de recente Strategische agenda Hoger Onderwijs van het Ministerie van OnderwijsCultuurWetenschap.

We hebben samen ruim 17.500 studenten op onze campus. We gaan er nu voor zorgen dat elke student de meest optimale opleiding krijgt.

• Robert-Jan Smits, voorzitter TU/e

Aan de voorkant gaan de universiteit en de hogeschool de nieuwe studenten beter helpen met hun studiekeuze, zodat ze meteen op de juiste plaats terecht komen. Eenmaal binnen zorgen Fontys en de TU/e voor 'harmonisatie van de opleidingen', zodat studenten vooral in het eerste jaar op verschillende momenten soepel van de ene instelling naar de andere kunnen overstappen.

De samenwerking is sterk geworteld in de behoeften van de regio Brainport. De twee instellingen gaan dan ook meer samenwerken op het gebied van onderzoek.

Robert-Jan Smits van de Eindhovense Technische Universiteit en Joep Houterman van Fontys Hogescholen zijn er blij mee. “Met deze samenwerking optimaliseren wij zowel het aanbod als de aantrekkelijkheid van het hogere techniekonderwijs in de regio Brainport", aldus Smits. "We hebben samen ruim 17.500 studenten op onze campus. We gaan er nu voor zorgen dat elke student de meest optimale opleiding krijgt.”

“We zijn goede buren en ook nog eens belangrijke partners in het hogere techniekonderwijs", begint Houterman. "Hier gaan onze huidige maar zeker ook toekomstige studenten van profiteren. Tegelijkertijd gaan we op het terrein van onderzoek en innovatie verder samen te werken aan uitdagingen in de samenleving .”

Landelijke erkenning 
De nieuwe regionale samenwerking krijgt ook landelijke erkenning. “Deze samenwerking tussen Fontys en de TU/e, met daarin een belangrijke rol voor bedrijven, is van enorm belang voor de regio”, liet minister Ingrid van Engelshoven weten. “Het draagt bij aan het bestrijden van de tekorten aan hoger opgeleid technisch personeel, en het betekent nog meer kans voor studenten.”

Laat je reactie achter