Naderend lot geliefde wijk bezorgt Gildebuurters slapeloze nachten

Wordt het nieuwbouw of toch renoveren voor de bewoners van de Woenselse Gildebuurt? Die vraag wordt binnenkort beantwoord, als zij zich zelf via een stemming over deze keuze mogen uitspreken. Een moment dat sommige bewoners al maanden slapeloze nachten bezorgt.

Het is de optelsom van zoveel dingen die de Gildebuurt onder haar bewoners zo geliefd maakt. Niet eens zo zeer de huizen zelf - want daar valt na zoveel jaar achterstallig onderhoud best wat over te mopperen, zeggen ze. Maar het is wat ze er zelf van gemaakt hebben. De buurt waar men elkaar van voor tot achter kent, gewoon, omdat men al zolang naast elkaar woont. De buurt waar de kinderen zijn opgegroeid. Waar men van de huisjes een eigen nestje heeft gemaakt, van de tuin een prieeltje heeft geknutseld. Die buurt willen veel bewoners niet kwijt, voor geen goud niet. Vooral de groep die er al langer dan twintig jaar woont, is verknocht aan het buurtje rond de Bakkerstraat. Op hun deuren en ramen hebben tientallen bewoners een hartekreet geuit: Wij wonen hier met veel genot. Dus duw ons geen nieuwbouw door de strot! En teksten van gelijke strekking.

Gedateerd
Dát er iets met de woningen moet gebeuren, staat vast, ook al nemen sommigen die gebreken zelfs voor lief. Maar de huizen zijn onmiskenbaar gedateerd; iets dat bewoners soms dagelijks aan den lijve ondervinden: de huisjes piepen en kraken, zitten soms vol tochtige ramen, afbladderende verf, vochtige muren en lekkende dakgoten. Er is al lang geen groot onderhoud meer aan gepleegd, omdat de beslissing over het lot van de woningen een aantal keren vooruitgeschoven werd. 

Meer woningen
Verhuurder Wooninc ziet zelf de wijk het liefst opnieuw opgebouwd worden. Het kan dan meer woningen terugbouwen, variatie in woningtypes aanbrengen en vooral: de gewenste verduurzamingsslag maken, die de bewoners een lagere energierekening oplevert. 

Draagvlak
Toch wordt de uiteindelijke keuze aan de bewoners zélf overgelaten. “We willen dat er draagvlak is voor de uiteindelijke keuze”, laat een woordvoerster weten. “Niet van bovenaf iets opleggen, wat eigenlijk ongewenst is.” De corporatie doet er naar eigen zeggen alles aan om de bewoners op hun keuze voor te bereiden. Op informatie-avonden en andere kanalen werden de bewoners over de voors en tegens van beide opties bijgepraat.

Nieuwbouw vs renovatie
Met nieuwbouw valt er straks wat meer te kiezen: een woning met tuin of een appartement. Met of zonder balkon. Bepaalde straten blijven autovrij. De openbare ruimte wordt vergroend, belooft Wooninc. Hoe het er precies uit komt te zien, moet nog worden uitgewerkt. 
Bij renovatie worden de woningen onder meer voorzien van een nieuw geïsoleerd dak, nieuwe vloeren, dakgoten en dubbel glas, wordt de cv vervangen en krijgt men een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Bewoners dragen zelf ook aan de aanpassingen bij, met een huurverhoging van 9 tot 12 euro per maand.

Een eventuele renovatie neemt drie maanden in beslag; het totale renovatietraject 2,5 jaar (eind 2022 tot medio 2025). Wordt het nieuwbouw, dan worden de woningen vanaf 2023 gesloopt, kan de nieuwbouw een jaar later starten en worden de eerste woningen nog hetzelfde jaar opgeleverd.

Vertrouwen
Omdat de voorkeur van Wooninc bekend is, vertrouwt niet iedereen op een eerlijk verloop van het stemproces, waarbij bewoners anoniem hun stem uitbrengen. Wooninc daarover: “We hebben voor dit hele proces een onafhankelijk bureau ingeschakeld, dat toeziet op een eerlijke stemming. Als we dat niet anoniem zouden doen, voelen mensen zich mogelijk belemmerd om te gaan stemmen. Dat willen we voorkomen. We overwegen om er ook een notaris bij te betrekken.”

Hoe de stemming uiteindelijk uitvalt, is lastig vast te stellen, ook voor de bewoners zelf. Erik Fennell houdt er rekening mee dat het wel eens fifty-fifty kan worden. Maar eigenlijk heb ik geen flauw idee.

Eind deze maand vindt de stemming plaats. Het lot van de Gildebuurt wordt nog voor de zomervakantie (eind juli dus) bekend gemaakt.

Laat je reactie achter