Minister volgt advies over groei Airport

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft zichzelf aangesloten bij het advies van onafhankelijk verkenner Pieter van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport.
Dit heeft de minister laten weten in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Eindhoven Airport moet de komende periode, 2020 en 2021, een pas op de plaats maken. Dit betekent concreet dat de luchthaven in die periode niet mag uitbreiden qua vliegbewegingen. Er mogen maximaal 41.500 vliegtuigbewegingen plaatsvinden, hetzelfde als nu. Van de minister moet Eindhoven Airport vanaf volgend jaar ook concreet gaan werken aan het verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden. Zo mogen er vanaf 2020 geen vluchten meer vertrekken na elf uur in de avond. 

In de ogen van minister van Nieuwenhuizen is de hoeveelheid geluidsoverlast een belangrijkere graadmeter dan de hoeveelheid vluchten. Vanaf 2022 mag Eindhoven Airport groeien, mits het niet zorgt voor meer geluidshinder. Dit moet als stimulans dienen om over te gaan op stillere vliegtuigen.  Het doel is om in 2030 zo'n zestig procent van de vliegtuigen te hebben vervangen door stillere exemplaren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat acht het plan ambitieus, maar realistisch. 

Overleg
Net als de onafhankelijk verkenner vindt de minister het belangrijk dat er een permanente overlegstructuur komt. Een groep waarin zowel de belangen van de omwonenden als overheden, het bedrijfsleven en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Hoe dit precies wordt vormgegeven daar gaat de minister in het najaar van 2019 over in gesprek. 

advertentie Banner Baskuul Accountants

Lees ook deze artikelen