Bomen met zonnestalen algemeen Studio040

Milieudefensie wil 750.000 nieuwe bomen

Vereniging Milieudefensie heeft de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven opgeroepen voor iedere inwoner 1 boom te planten.

In totaal zouden in het MRE-gebied 750.000 nieuwe bomen moeten komen. De gemeenten zouden hierover met elkaar afspraken moeten maken, omdat niet overal ruimte is voor nieuwe bossen.

Milieudefensie komt met het plan omdat de laatste tijd op allerlei niveaus voorstellen worden gedaan voor het planten van grote aantallen bomen. Zo werd er eerder dit jaar internationaal voor gepleit 1 biljoen bomen te planten. Het zou de goedkoopste manier zijn om het klimaatprobleem aan te pakken.

Ook in deze regio zijn er al meer plannen voor. Zo heeft de provincie in het bestuursakkoord plannen opgenomen om een groot aantal bomen te planten. Hiervoor is in het Groenontwikkelfonds ook geld gereserveerd, maar dat is ook bedoeld voor andere natuurprojecten.

Laat je reactie achter